MILITÆRHISTORISK FORENING ROGALAND og GLIMT FRA OKKUPASJONEN

Militærhistorisk Forening Rogaland – MHFR

MHFR er en eksklusiv forening som i dag består av medlemmene Øistein Berge, Erik Ettrup, Odin Leirvåg, Atle Skarsten, Hjalmar Inge Sunde og Tor Ødemotland. Dette er lokalhistorikere med lang fartstid innenfor krigshistorie. Medlemmene har alle høy kompetanse innenfor en mengde forskjellige områder forbundet med 2. verdenskrig, noe som igjen gir en unik bredde i kunnskapen foreningen har tilgjengelig. Flere av medlemmene har skrevet artikler og utgitt bøker tidligere, både på norsk og engelsk og har store private samlinger av bilder og kildemateriale. I tillegg har foreningen de siste årene samlet en stor og omfattende samling originale bilder fra Rogaland under 2. verdenskrig.

Som mange kanskje kjenner til bruker vi pengene fra royalty til å kjøpe originale bilder tatt av tyske soldater i Rogaland. Vi har på det viset opparbeidet oss en unik og formidabel samling bestående av en mengde originale fotoalbum og i tillegg i overkant av 3000 løse bilder. En helt spesiell og unik samling som vi har begynt å overlevere Statsarkivet i Stavanger.

 

Glimt fra okkupasjonen

Foreningen har som formål å samle inn, bevare og presentere militærhistorie relatert til Rogaland. Gjennom mange år har vi samlet informasjon, kilder og bilder fra en mengde forskjellige offentlige og private arkiver. Deler av dette materialet presenterer vi i en serie bøker – Glimt fra okkupasjonen – som omhandler forskjellige militærhistoriske temaer relatert til Rogaland.

Hver høst siden 2014 har vi kommet med en ny bok som tar for seg et konkret tema relatert til krigen i Rogaland, og flere kommer. Det er godt over 10 kilo bøker med 2 600 sider med ny, spennende og godt kildebelagt lokal krigshistorie. Dette er jo helt utrolig. Hvem skulle trodd dette for fem år siden? Vi er utrolig stolt. Les litt mer om de forskjellige bøkene.