Artikkel 10 – 9. april – Stavanger inntas

Klokken 19.44, 8. april, meldte Tananger kystmeldestasjon at det tyske handelsskip Roda klokken 19.00 hadde passert stasjonen på nordgående kurs for sakte fart. Skipet hadde norsk los om bord, som guidet det rundt Tungenes og inn Byfjorden. Som vi har sett ble det tidlig om morgenen 9. april angrepet og til slutt senket av den norske jageren Æger. Mannskapet fra Roda hadde kommet seg i land på Hundvåg.

Samme morgen fikk førstebetjent Alf Endsjø beskjed om å dra ut til Hundvåg, for å hente de tyske sjøfolkene. Man hadde fått klager fra befolkningen om oppførselen til sjøfolkene. Tollernes båt ville ta han ut dit sammen med politikonstabel Bernhard Lund siden han snakket tysk. Kapitän Mathy fra det tyske konsulatet i Stavanger ble også med som tolk. De fikk hentet de 45 sjøfolkene som hadde tatt for seg av medbrakt brennevin. Stemningen var relativt amper. Etter litt overtalelse fikk Mathy sjøfolkene til å gå i livbåtene for andre gang den dagen. Da de svingte inn på Vågen la Endsjø merke til at kapteinen brukte kikkerten ivrig og hadde en lavmælt samtale med Mathy. Endsjø fikk låne kikkerten og kunne straks se at det var uniformerte tyske soldater som marsjerte utover Skagenkaien mot tollboden. Etter at båtene var fortøyd utfor tollboden ble sjøfolkene kommandert opp på kaien og stilt i to rekker. Like etter ankom patruljen med tyske soldater, som kun ville vite veien til det britiske konsulatet. Mathy pekte og forklarte, og like etter marsjerte soldatene avgårde. Etter å ha fått sjøfolkene inn i tollboden ringte Endsjø til politikammeret og fikk beskjed om at tyskerne nå hadde besatt politikammeret. Sjøfolkene kunne han bare slippe fri.

Klokken 13.30 hadde to tyske offiserer innfunnet seg på politikammeret og tatt kontroll over bygget. Like etter ”…blei det tyske flagg heist på politikammerets flaggstang.

Hauptmann Krumme med 8. Kompanie, Infanterieregiment 193 har akkurat passert Møllebukta på vei mot Madlaleiren.
Bildesamling: Helge og Jarle Larsen

Tyskerne som kom til Stavanger hadde egentlig ikke så mye å ta seg til da det ikke var noe militære mål i byen. På vei inn til Stavanger, via Madlaleiren, ble en liten avdeling sendt til pumpehuset ved Stokkavannet og kringkastingssenderen på Ullandhaug.

I Stavanger besatte de politikammeret, postkontoret, telegrafkontoret, telefonsentralen, gassverket, tollboden og havnekontoret. På telegrafen i Stavanger fant tyskerne en rekke telegrammer som viste at flere av offiserene i IR 8 og jernbanepersonell allerede var blitt mobilisert tidlig på formiddagen 9. april.

Tijuca og Mendoza fortøyd på Skagenkaien.Tübingen var da flyttet til Skansekaien. På Strandkaien ligger Spyridon.
Bildesamling: MHFR

Klokken 14 fikk General Falkenhorst, sjefen for de tyske invasjonsstyrkene av Norge, beskjed om at Sola, Madla og Stavanger var på tyske hender. Ut over dagen var oberst von Beeren, sjef for IR 193, innom både politimester og ordfører, for å gi beskjed om hva som nå skulle skje. Et av tollbodens kontorer ble tatt i bruk som tysk havnekontor. Den første sjefen for havnekontoret, Korvettenkapitän Tierenfeldt, landet på Sola klokken 12. Noe av det første han gjorde var å forsøke å berge Roda, ved hjelp av blant annet brannbåten Nøkk. Roda sank allikevel klokken 18 samme kveld.

Først klokken åtte om kvelden la endelig Tijuca, Mendoza og Tübingen til kai i Stavanger. Mendoza gikk inn først og la seg på Strandkaien hvor den losset tungt luftvernmateriell, hester og en del utstyr. De fleste av disse marsjerte straks bort, mens noen ble igjen som vaktstyrker. En del bomber ble og losset og norske lastebilsjåfører ble tvunget til å kjøre dem ut til Sola.

Luftwaffe sitt Flakregiment 33 har begynt å losse lette luftvernkanoner og kjøretøy fra Mendoza på Strandkaien.
Bilde: Stavanger Byarkiv

Tijuca losset også tropper, men på Skagenkaien, der tyskerne gjorde alt lossearbeidet selv. I henhold til havnearbeiderne ble det også losset en del større kanoner fra Tijuca. Endelig kom Tübingen hvorfra det ble losset en mengde forskjellig krigsmateriell på Skagenkaien, ute ved tollboden. Lasten besto blant annet av ammunisjon, bomber, lett antiluftskyts, hester, høy, halm, feltkjøkken og senderaggregater. Et av disse ble plassert på tivoli-tomten og et i parken. Noen av hestene som ble losset var så forkomne at de rett og slett falt i sammen på kaien. Til lossingen av Mendoza ble de store kranene på kaien benyttet, med norske operatører. Da tyskerne ønsket å slukke alt lys rundt havnen og kun benytte lys fra skipene, nektet de norske kranførerne og de fikk til slutt benytte egne lyskastere. Tyskerne betalte for lossingene etter standard rater og etablerte betalingskontor om bord på det norske skipet Kong Olav.

Oberst Karl von Beeren, sjefen for Infanterieregiment 193 og øverste befalhaver under besettelsen av Stavanger 9. april 1940.
Bildesamling: MHFR

Gjennom flere av bøkene våre har vi beskrevet hva som skjedde i Stavanger 9. april 1940, bla. Tyske vinger over Sola og Forus, Farlig kyst, Håpløs kamp og Okkupert by.