Bind 5 – Alarmstart

Alarmstart, luftkampene over Rogaland 1940-1945

Endelig kan Militærhistorisk Forening Rogaland presentere en skikkelig oversikt over det meste som skjedde i luften over Rogaland under 2. verdenskrig.

Under 2. verdenskrig ble luftrommet over Rogaland og havet utenfor en kamparena for allierte og tyske fly. Over tusen unge flygere og flybesetninger forsvant i havet utenfor kysten vår eller i et brutalt møte med bakken. De er på den måten blitt glemt i historiefortellingene. I boken Alarmstart fortelles for første gang historien samlet om disse unge soldatene, hvilke oppdrag de hadde og hva som gjorde at noen aldri kom hjem igjen. Unge menn fra fire verdensdeler og et utrolig antall nasjoner møttes i luften over Rogaland i kampen om luftherredømmet.

Samtidig var det et teknologisk kappløp mellom de stridende i luften, med nyutviklede fly, våpen og taktikker, mens høyteknologi på bakken bidro i form av radarer og annen elektronisk nyvinning. Resultatet var ofte ikke annet enn et krater i bakken, et ilanddrevet lik og et kort brev til foreldre eller kjæreste som ventet hjemme.

Over 190 allierte fly ble skutt ned, havarerte eller forsvant i forbindelse med oppdrag mot Rogaland under 2. verdenskrig, med tap av nesten 650 flymannskaper. På tysk side omkom over 650 mann og 472 fly ble skadet eller ødelagt.

Olav F. Aamoth, Generalløytnant (P) og tidligere Generalinspektør for Luftforsvaret, som kjenner dette temaet bedre enn de fleste skriver i forordet «… Forfatterne har foretatt dypdykk i britiske og tyske arkiver og denne kronologiske beretning om luftkrigen i stor detalj er imponerende og meget verdifull for alle som har interesse for bruk og utvikling av luftmakt. Det er vanskelig å se at det er mulig å komme nærmere det virkelige forløp av de studerte hendelser enn det som her foreligger. Det skrevne ord er i boken støttet av et stort utvalg av bilder hvor mange vil være ukjent for de fleste.

…For historisk interesserte og for fly entusiaster er boken sterkt å anbefale. Forfatterne skal ha stor honnør for dette arbeid»

Følg oss på Facebook.