Alarmstart – småglimt 2 (31.8.2018)

Den første mineleggingen

18. mai 1940 utførte seks Fairey Swordfish fra Fleet Air Arm den første av flere «Bottleneck» operasjoner, og for første gang ble norsk farvann minelagt ved hjelp av fly. Målet var Salhusstraumen, flaskehalsen hvor Karmsundet er på sitt smaleste. Oppdraget ble utført med god presisjon, men like etter at minene var sluppet, fikk ett av flyene problemer. Temperaturen på motoren til Sub-Lieutenant Harold Denys Mourilyans Swordfish begynte å stige ukontrollert. Fra et av de andre flyene kunne man se at sylindrene var rødglødende i mørket. Kort tid etter havarerte motoren. Mourilyans fly ble sist sett da det seilte ned mot havet og forsvant i mørket. Til tross for omfattende søk dagen etter, ble verken Mourilyan eller skytteren hans, Roy Parkinson funnet. Disse ble de første to av totalt 21 allierte flymannskap som omkom under mineleggingsoperasjonene mot Karmsundet i løpet av krigen. I «Alarmstart» gjengir vi dem alle, mens vi forklarer tyskernes stadig økende mottiltak.

Bildet viser en mineleggingsoperasjon i «Bottleneck» 12. januar 1945
Kilde: The National Archives