Bind 4 – Okkupert by

”Okkupert by” som kommer høsten 2017 er bind 4 i Militærhistorisk forening Rogaland sin serien «Glimt fra Okkupasjonen». Denne gangen inviterer vi leserne med på en byvandring i bilder, gjennom Stavanger og nærområdene under okkupasjonen. En vandring gjennom bydeler og spesifikke temaer. Dette er rett og slett en fantastisk bildebok, hvor vi ser Stavanger under okkupasjonen gjennom tyske fotolinser. For å få historien komplett har vi også brukt en del bilder fra britisk og norsk etterretning. Boken har nærmere 450 bilder, flere av dem i farge.

Hvert kapittel har en innledende tekst som forteller historien til bydelen eller det konkrete emnet. Eksempelvis har Våland, Eiganes, Østre bydel og Madla egne kapitler, mens skolene og militærleirene som lå i disse bydelene også har egne kapitler. Utover de geografisk avgrensede områdene, har også det sivile luftvernet, etterretning, motstandsbevegelse og frigjøring fått egne kapitler, for å gi et mer helhetlig bilde. På stoppestedene i starten av hvert kapittel blir leserne orientert om emnets spesielle roller under krigen.

Mange vil gjerne si at det allerede er utgitt mange bildebøker fra Stavanger og at folk kanskje har sett bildene før? Det kan vi love dere, det er kun noen få av disse bildene som har vær publisert tidligere. De aller fleste bildene har vi kjøpt direkte fra privatpersoner i Tyskland. Vi presenterer også en del fargefoto som er absolutt unike. Fargefoto fra Stavanger i 1940 har knapt vært vist i noen tidligere bøker, så dette er spesielt.

Dette er en bok som passer for alle som er interessert i gamle Stavanger og omegn. Selv om boken tar utgangspunkt i okkupasjonen presenterer vi ekstremt mye lokalhistorie, både i tekst og bilder. Folk vil kjenne seg igjen i de fleste bildene, men det er også bilder av både hus, gater og kaier som ikke finnes lenger. Også de som interesserer seg for krigshistorien vil finne en mengde nytt stoff og ikke minst en mengde spennende og unike bilder.