Bind 7 – I fremmed jord

I fremmed jord – Krigsgraver i Rogaland

Militærhistorisk Forening Rogaland MHFR er nå aktuell med syvende bind i serien ”Glimt fra okkupasjonen”: I fremmed jord – krigsgravene i Rogaland.

Skjebner førte til at soldater fra første og andre verdenskrig ble gravlagt i Norge. På tross av all litteraturen som har kommet de siste årene rundt 2. verdenskrig, finnes det nesten ingen bøker som tar for seg alle utlendingene, fra begge sider, som mistet livet i forbindelse med kampene i og over Norge. Hvem var de, hvor kom de fra og hvorfor endte så mange av dem i fremmed jord i Rogaland?
I dag finnes det 274 allierte krigsgraver her. Det totale antallet krigsgraver, medregnet de tyske, var derimot nærmere 1 300 på det meste. Spesielt tyske, men også sovjetiske krigsgraver, ble politiske kasteballer etter krigen.
De fleste gravene ble flyttet. I dag er det faktisk kun et fåtall av de gjenværende 274 gravene som ligger der de opprinnelig var.

Hva hadde skjedd med disse krigens offer fra alle verdenshjørner, som ble gravlagt så langt hjemmefra?
Gjennom en rekke godt illustrerte artikler forsøker vi i Militærhistorisk Forening Rogaland å gi noen av disse personene som gav sitt liv et ansikt, og forteller deres unike historie.
En rekke kjente og ukjente historier blir presentert, med ny informasjon og en mengde nye, og ikke tidligere publiserte bilder.
Dette er kanskje den boken i serien Glimt fra okkupasjonen, som vil være av størst interesse for folk over det brede land. Mange av likenes omflakkende skjebne og det offentliges behandling av disse er meget interessant lesning og like aktuell for hele Norge.
Flere av historiene som omtales og beskrives er hentet fra hendelser av nasjonal interesse.
I bokens forord skriver Roald G. Bergsaker
«Jeg vil gjøre deler av MHFR Rogaland sitt forord til mitt og si at ingen vil savne noe i boka når siste side er lest. Boka Fremmed Jord er velskrevet og rikelig illustrert med bilder som ikke har vært tilgjengelige for offentligheten før.»

Gled dere!