Øistein Berge til minne

13. november 2020 fikk medlemmene i Militærhistorisk Forening Rogaland en melding de hadde ventet og fryktet. Vårt kjære medlem Øistein Thomas Berge hadde sovnet stille inn 76 år gammel, etter lengre tids sykdom. Øistein var et høyt skattet medlem av foreningen. Han var et oppkomme av kilder og unik informasjon, med en hukommelse som var helt unik.

Øistein ble født 6. september 1944 og ble tidlig interessert i historie, og da spesielt maritim historie. Han var en av de første i regionen som begynte med amatørdykking. I april 1967 var han med å stifte Havhesten Undervannsklubb og satt selv i det første styret som materialforvalter. Øistein og kameratene i Havhesten gjorde flere fantastiske og viktige vrakfunn, som vakte oppmerksomhet langt ut over fylkets grenser. Dykking på de mange vrakene fra krigen nøret interessen for denne perioden, en interesse han hadde resten av livet.

Øistein fikk seg tidlig jobb som yrkesdykker og mekaniker, før han i 1971 startet som offshoredykker i oljebransjen i Nordsjøen. Dette var i den såkalte pionertiden, der det knapt fantes regulering eller regler for dykking i Nordsjøen. Etter hvert ble Øistein forfremmet til offshoremanager for mange større anlegg over hele verden. I 1981 ble Øistein ansatt på kontoret til Sub Sea Dolphin som Project manager, eller som ”kontorrotte” som han selv kalte det.

Ellers har han siden ungdomstiden hatt en solid interesse for krigshistorie. Dette medførte en mengde besøk på arkiv i Norge og ikke minst i Tyskland. Kjelleren ble etter hvert fylt av protokoller, mikrofilmer og ringpermer.
I 1997 skrev han boken ”Senkninger og Forlis; fra Åna Sira til Haugesund 1939 til 1945”.

I 2014 var han med å stifte Militærhistorisk Forening Rogaland. Han bidro med tekster til de første bøkene våre i serien ”Glimt fra okkupasjonen”, i tillegg til en mengde bilder og unike tyske kilder. Siden gjorde sykdommen det vanskelig å skrive, men det stoppet ikke Øistein, og han hjalp oss desto mer med bilder og kilder.

Øistein har opp gjennom mange tiår gjort en formidabel innsats for at Rogalands maritime historie og krigshistorie har blitt tatt vare på og presentert for et stort publikum.

Han etterlater seg konen Karin, to barn og seks barnebarn.

Øistein vil bli dypt savnet.