Foredrag om Håpløs kamp på Akershus festning

2. mai 2017 var Odin Leirevåg og Atle Skarsten inne i Oslo og holdt foredrag for Norsk Våpenhistorisk Selskap på Akershus festning. I overkant av 100 fremmøtte fikk en fin presentasjon av både foreningen MHFR, våre bokprosjeker og ikke minst Håpløs kamp. Foredraget var lagt opp med fokus på alle detagerne fra Østlandet under kampene i Rogaland i april 1940. 26. mars 1940 ble 1 feltbataljon fra IR 2, det såkalte jegerkorpset, oppsatt og utrustet på nettopp Akershus festning. Bare to dager senere ble de sendt med tog til Bergen og deretter med båt til Stavanger hvor de skulle gjøre tjeneste som nøytralitetsvakt. Ikke lenge etter var de i kamp med tyskerne og kjempet tappert gjennom 15 dager til rogalandsavsnittet kapitulerte 23. april. Også ombord på den norske jageren Æger som ble bombet i Byfjorden, på Sola flyplass og i Sømmevågen var det soldater fra Østlandet som deltok i kampene.
Det var et lydhørt publikum og de to foredragsholderne fikk gode tilbakemeldinger etterpå. I tillegg fikk vi etablert mange gode kontakter med personer som enten hadde bilder, historier eller gjenstander relatert til emnet.

Vi kommer gjerne igjen.

 

Bilder av Karl E. Hanevik.