Hå registrerer krigsminner med hjelp fra MHFR

Myndighetene har pålagt norske kommuner å systematisere og verne om krigsminner. Hå kommune var en av de mest strategiske kommunene for tyskerne under andre verdenskrig. Denne delen av Jæren var av stor betydning for krigens forløp. Derfor er det mange krigsminner i kommunen. Mye er blitt borte i årenes løp, men mye er fremdeles synlig. Hå kommune har tatt oppgaven med å registrere krigsminner svært alvorlig og er kommet langt i arbeidet. Kommunen ønsket å få best mulig oversikt over betydningen kommunen hadde for krigen og tok i 2016 kontakt med MHFR for assistanse. MHFR så med interesse på oppdraget kommunen hadde foran seg og kunne med glede hjelpe til med historiske opplysninger om tyske installasjoner i kommunen.

I samarbeidet med Hå kommune leverte MHFR nøyaktige posisjoner for tyske krigsminner i de viktigste områdene; Nærland, Hanaberget, Ueland, Vedafjell og Obrestad. MHFR leverte i tillegg beskrivelser for disse krigsminnene slik at de er forståelige i en krigshistorisk kontekst. Det ble også skrevet en historisk innledning til oversikten over tyske krigsminner i Hå. I tillegg fikk kommunen nøyaktige lister og kart som skal hjelpe til med å omgjøre krigsminnenes posisjon til moderne og tidsriktige kommunekart.

Samarbeidet med Hå kommune var meget vellykket og interessant. MHFR er glad for at kommunen tar på alvor arbeidet med å bevare historien for fremtidige generasjoner.