KRIGSMINNETUR: FESTUNG JÆREN –

Kulturkontoret i Hå kommune arrangerer bussturer til områder i kommunen som har betydningen for kulturen i kommunen. Arrangementene har vist seg å være av stor interesse for publikum. Som et ledd i det store arbeidet rundt bevaring av krigshistorien fra andre verdenskrig i Hå kommune ønsket kulturkontoret å legge opp en busstur i krigshistoriens navn. MHFR ble kontaktet med spørsmål om foreningen kunne bidra med guider til turen. Foreningen stille seg velvillig til ideen og fikk også anledning til å legge opp ruten slik at krigshistorien ble dekket på best mulig.

Bussturen fant sted 18. september 2016 med god påmelding av historieinteresserte. Turen gikk fra Sandnes til Brusand med stopp på flere viktige steder som hadde stor betydning for den tyske krigføringen i Hå kommune. Områdene som ble valgt ut var Nærland, Hanaberget, Brusand og Vedafjellet. En svært hyggelig lunsj ble servert på Hå gamle prestegård. På veien mellom stoppestedene orienterte guider fra MHFR om lokal krigshistorie langs ruta. På stoppestedene vandret turdeltagerne i felten til krigsminnene og guidene fra MHFR holt korte foredrag relatert til området.

KRIGSMINNETUR: FESTUNG JÆREN

Jærkysten ble en av de farligste kyststrekningene under 2. verdenskrig, både for okkupasjonsmakten og for de allierte. Områdene utenfor ble et viktig transittområde for tysk maritim ferdsel, og Jæren kunne bli benyttet til alliert invasjon.

Hva skjedde av militære trefninger langs kysten her? Dette og mye annet får du svar på dersom du blir med på busstur denne dagen og besøker noen av de sentrale krigsminnene fra 2. verdenskrig.

Guider på turen er Tor Ødemotland, Odin Leirvåg, Atle Skarstein og Erik Ettrup fra Militærhistorisk forening-Rogaland og Lars Erling Friestad fra Hå kommune. Guidene på turen vet det meste om hva som skjedde her under krigen og deler sine kunnskaper med stor fortellerglede.