Oppdrag for Forsvarsbygg

I forbindelse med bygging av ny hangar til 330-skv på Sola flystasjon hadde Forsvarsbygg behov for å få en oversikt over eventuelle bombenedslag under andre verdenskrig. Forsvarsbygg var bekymret for om det kunne ligge blindgjengere igjen etter de mange britiske bombeangrep fra den tiden. MHFR ble kontaktet for assistanse for om mulig identifisere blindgjengere i grunnen der gravearbeidet skulle finne sted for nybygg. MHFR stilte velvillig opp med orientering om britiske angrep på Sola, og kunne legge frem kartutsnitt som viste hva tyskerne brukte det aktuelle området til under krigen. Vi kunne også legge frem britiske luftfoto og bilder fra bakken som indikerte bombenedslag. Dette var til god hjelp i Forsvarsbygg sin sikkerhetsanalyse før gravearbeidet tok til.

Her ser vi tydelig bombekraterne etter det første britiske angrepet på Sola flyplass. Les i detalj om det i boken Tysker vinger over Sola og Forus.
Bilde: Bundesarchiv/Koblenz