Egil Harald Grude

Egil Harald Grude var ferdig utdannet ved Universitetet i Oslo våren 1972. Like etter fikk han stilling ved Statsarkivet i Stavanger. Senere fikk Grude jobb ved Stavanger Sjøfartsmuseum. Han har siden jobbet som fylkeskonservator i Rogaland og deretter som kultursjef i Rogaland fylkeskommune. I tillegg til dette har han skrevet flere bøker og en mengde artikler.

Strandsted og ladested: Egersund fram til 1880 (1996),
Fra brygger til storhavn: Stavanger havn (1985),
Fra Vågen til Amerika: Emigrantfarten 1825-1930 (1986),
To strandstader: Sogndalstrand og Egersund før 1800 (1979),
Med passasjerer og gods i 140 år: kystrutefarten mellom Stavanger og Oslo (1984), Folkestyrets fotfolk 1837-1940: Rogaland fylkeskommunes historie 2 bind. (m.flere andre. 2015)