Geirr Haarr

Geirr Haarr arbeider i det daglige med utvikling av miljøprosjekter. I sitt forfatterskap kombinerer han sin akademiske bakgrunn, forskning og lidenskap for marinehistorie, knyttet til 2. verdenskrig i Europa. Han har gitt ut flere bøker om dette temaet.

The Battle for Norway, April-June 1940 (2010)
The German Invasion of Norway, April 1940 (2012)
Gathering Storm (2013)
No Room for Mistakes (2015)
I skjul for fienden (2016)
Nøytralitetens pris (2017)