Helene Bjørntvedt

Helene Bjørntvedt jobbet 40 år som flygelederassistent ved Stavanger kontrollsentral. Hun har alltid vært meget historieinteressert. Historien om luftskipet «L 20» fattet tidlig hennes interesse, men problemet var at det ikke fantes noen samlet fremstilling av historien. Da tiden for 100 års dagen nærmet seg, fant Helene Bjørntvedt ut at hun ville skrive boken om «L 20» selv.