Militærhistorisk forening Rogaland

MHFR er en eksklusiv forening som består av de seks medlemmene Øistein Berge, Erik Ettrup, Odin Leirvåg, Atle Skarsten,Hjalmar Inge Sunde og Tor Ødemotland. Dette er lokalhistorikere med lang fartstid innenfor krigshistorie. De har alle høy kompetanse innenfor en mengde forskjellige områder forbundet med 2. verdenskrig, noe som igjen gir en unik bredde i kunnskapen vi har tilgjengelig. Flere av medlemmene har skrevet artikler og utgitt bøker tidligere, både på norsk og engelsk og har store private samlinger av bilder og kildemateriale. I tillegg har foreningen de siste årene kjøpt store mengder originale bilder fra Rogaland under 2. verdenskrig. De fleste bildene som er benyttet i denne boken tilhører derfor MHFR eller medlemmene individuelt, og vi har lagt vekt på i størst mulig grad å benytte bildemateriale som ikke tidligere har vært publisert.

Til nå har foreningen publisert fire bøker, med flere på vei:

Tyske vinger over Sola og Forus (2014)
Farlig kyst (2015)
Håpløs kamp (2016)
Okkupert by (Bildebok) (2017)