«En bok nær deg» – Lag og foreninger

Vi har invitert noen få lag og foreninger, av forskjellige grunner.

Madla svømmeklubb vil bemanne og drive en enkel kafe under messen, der inntektene får til lagets arbeid.

Varmestuens venner kommer for å fortelle om det viktige arbeidet de gjør og selge deres kjente og kjekke kalender og CD’er.

Rogaland historielag er paraplyorganisasjonen for de aller fleste historielagene i Rogaland og gjør et fantastisk arbeid for lokalhistorien i fylket. De vil stille med et utvalg av dere lokalhistoriske bøker.

Rennesøy historielag kommer med sin lokalhistoriske litteratur.