Rogaland historielag

Rogaland Historielag (RH) er paraplyorganisasjonen for lokallagene i Rogaland, og er et serviceorgan for medlemmer og andre.
Det er i dag 38 aktive historielag i fylket, og de nærmere 4000 medlemmene kan fritt velge hvilke(t) lokallag de ønsker å tilhøre.
RH utgir et lokalhistorisk magasin ”SYDVESTEN” 4 ganger pr. år, og en lokalhistorisk årbok ”ÆTT OG HEIM”. Begge publikasjonene har slekts- og lokalhistoriske artikler fra ulike deler av fylket. Rogaland historielag har nylig flyttet, og holder nå til i Verksgata 54, i Stavanger.