Varmestuens venner

Varmestuens Venner er en stiftelse som driver et lavterskeltilbud for alle rusmisbrukere i Stavanger og omegn. De åpner dørene klokken 07:00 mandag t.o.m fredag. Besøkende kan få frokost alle dager, samt middag hver mandag og torsdag fra klokken 13:00 til 14:00.
Varmestuens Venner får ingen økonomisk støtte fra kommune eller stat for å drive virksomheten, og er dermed helt avhengig av sponsormiddler og støtte fra byen befolkning/handelstand/foreninger og lag. De selger årskalender samt CD som vi utgir og selger hvert år, som er vår hovedinntekts kilde. Disse vil være for salg under bokmessen «En bok nær deg».