Det nasjonale krigsprosjektet og samarbeid med UiT

MHFR og lederen for det nasjonale krigsprosjektet ved Universitetet i Tromsø (UiT), professor Tom Kristiansen har etablert kontakt med hverandre. Prosjektet omfatter Narviksenteret, NTNU, Institutt for forsvarsstudier ved Forvarets høgskole og en rekke forskere fra Sverige, Danmark, Finland, Russland, Tyskland og Storbritannia. UiTs kontakt ved UiS er Professor Roald Berg.
Med MHFRs dyptgående konsentrasjon om Rogaland under krigen, vil et samarbeid kunne være meget fruktbart og gi oss en god anledning til å fremme de slutninger vi har gjort om Roglands strategiske betydning i årene før krigsutbruddet.  Mot slutten av året er det  tenkt på et foredragsmøte i Stavanger. MHFR har erklært seg rede til å delta aktivt.

Seminaret vil skje på Sølvberg 6. desember, fra 10.00 til 14.00.
Prof. Roald Berg fra UiS er programleder mens det blir to eller kanskje tre foredrag fra MHFR og et fra Geirr Haarr. Foredragene blir hver på 30 minutter, med mulighet for kaffe og enkel servering midtveis.

Det kommer mer informasjon.

Artikler relatert til dette prosjektet som vi er stolte av å kunne bli en liten del av:

iTromsø (23.8.2016) – Flytter til Tromsø for å skrive om krigen i Nord-Norge

UiT (26.8.2016) – Krigsprofessoren vil være ”Mythbuster”

VG (9.4.2015) – Norge satte ny rekord i motstand mot tyskerne

Avisa Nordland (29.11.2016) – Krigen sett fra Nordkalotten