Håpløs kamp – Personregister

Personregister for Håpløs kamp, med sidehenvisning:

Aadnøy, Aslak – Politikonstabel – 106, 451

Aamot, Rolf – Fenrik – 411, 469

Aarsvold, Olav – Sersjant – 391, 445, 459

Aasland, Frithjof – Anleggsarbeider – 275

Abildsø, Stein – Fenrik – 433–434, 469, 492

Achilles – Tysk konsul – 49, 94, 119

Agøy, Nils Ivar – Professor – 215, 478, 489

Alewyn – Hauptmann – 156

Allendorf, Karl Willy Curt – 95

Aloys – Gefreiter – 273–274

Alterauge – Veterinær – 86

Amthauer – Gefreiter – 293, 295, 297, 493

Amundsen, Per Bjørn – Journalist – 59, 452, 483

Andreassen, Einar – 222, 316, 321, 404, 409–410, 413,

415, 464

Andreassen, Hans Jacob – 201, 478

Angenheyster – Dr. – 273, 289

Anundskaas, Tor – Sersjant – 131, 140, 485–486

Asserson – Sersjant – 188, 390, 433, 459

Auestad – Løytnant – 231, 262, 289, 479

Auestad –Tønnes – Fenrik – 231, 261–263, 275, 287,

294, 366, 452, 492, 495

Baastad, A. J. – 225

Backer – Major – 56, 389, 435–436

Backhaus – Leutnant – 159, 162

Bakke, T. – Fenrik – 237, 379–380, 452

Barber, Frederick Edward – Pilot Officer – 209–212

Barstad, Arne – Fenrik – 347, 427, 494

Bartels, Hans – Kapit.nleutnant – 112, 197, 219–221,

227, 245, 259, 305, 337–338, 349–354, 416, 478, 494

Beckmann – Kapit.n – 85–86

Beeren, Karl von – Oberst – Nevnt på mer enn 20 sider

Behrens, Karl – Unteroffisier – 265, 298, 346

Benecke, Berthold – sendemann – 88–92

Benedikt, Ludwig – Obergefreiter – 145, 446

Bentrup – Hauptmann – 273–274, 287, 293, 295, 348,

385, 388, 395, 492, 494

Berbom, Georg – Major – 58

Berg, Leif – Disponent – 196

Bergesen, Ole – 38, 303

Bergesen, Sigvald – 56, 99, 119

Bergsagel, Jonas – 230, 325

Bernardes, Georg – Engelsk konsul – 183,

Birkeland, Arne – Fenrik – 173–174, 186, 275, 312–313,

344, 400, 402, 447, 488–493, 496

Bjelland, Frithjof – 225

Bjerga – Lagfører – 263

Bjørnssen, Olga Margretha – 325

Bjørnssen, Solveig – 313, 325, 329, 350, 396

Boehm, Hermann – Admiral – 219, 247

Bonn – Leutnant – 86

Bonnevie, Carl – Lagmann – 53

Borsheim, A. – Fenrik – 263, 328, 349, 494

Bracken, Hugo – 284

Brandis, Henning Freiherr von – Oberleutnant – 73–78,

124, 138–139, 161–162, 177

Brandt Oxaal – 428

Brandt, Fredrik Oscar – Major – Nevnt på mer enn 20

sider

Brandt, Johan – 429

Brath, Lars Kåre – Løytnant – 188, 298, 360, 375,

384–385, 388, 390–391, 400, 404–408, 445

Brauer – Major – 69

Brauer, Bruno – Oberst – 70

Brehmer, Kurt – Kjøpmann – 95

Brinch, J. – Løytnant – 146–149, 175

Brinckmann – Norsk visekonsul – 91

Brinckmann Picce – Gefreiter – 229, 490

Bringsaker – Driftsingeniør – 303

Brock – Oberst – 99–100

Brosius – Oberleutnant – 155

Brunes, Bernhard – 288–289, 444

Bruun, Nils Larsen – Kaptein – Nevnt på mer enn 20

sider

Brück – Hauptmann – 315, 321–322

Bräuer, Kurt – Tysk sendemann – 89, 96, 102, 185, 204

Bugge, Kjeld – Major – 390, 416, 495–496

Bull, Peter – Pilot Officer – 212, 450

Byberg, G. – Fenrik – 222, 452

Böhner – Hauptmann – 157

Canaris, Wilhelm – Admiral – 88–89

Capito, Günter – Hauptmann – 72–76, 124, 129–131,

138

Carr, Frank – Leutnant – 93

Cesar, Julius – Keiser – 273

Christie, Werner – Fenrik – 125, 131–134, 140, 485–486

Churchill, Winston L. S. – Marineminister – 13, 18, 282,

478

Coxon, Howard. W. – 194, 196

Cragg, Miss – Konsulatsekret.r – 194, 196

Croft, Andrew – Captain – 94, 193, 434, 489

Cyppers, Karl – J.ger – 145, 446

Dehli, Carsten – Kaptein – 35–36, 49, 102, 104,

111–114, 171, 427, 451, 461, 484

Dehmel – Oberleutnant – 321, 365, 382–383

Dietl, Eduard – Generalleutnant – 64, 306, 392

Dorenbeck – Oberst – 64, 418–419, 496

Dorfmeister – Feldwebel – 382

Douglas, Carl – Svensk greve – 119

Dreyer, Jacob Jr. – 224, 453

Due–Olsen, Solveig – Sykepleier – 325, 485, 493–494,

496

Dybing, Ester – Lotte – 110

Ebbesen, Valdemar – Kaptein – 170, 237, 243, 261, 267,

295, 351, 369, 388, 394, 427, 488

Echardt, Albert – Unteroffizier – 347, 443

Eickhorn, Friedrich – Rittmeister – 111–114, 319–320

Eikeland, Berner, Ingvald – Løytnant – 43, 231, 321, 371

Eisterhues, Albert – Unteroffizier – 265, 298

Elstad, Christian – Dr. – 49, 323, 329, 493

Endresen, Åge – 224, 465

Endsjø, Alf – Førstebetjent – 176, 178, 488

Eng, Ernst – 379, 453

Engelhardt, Georg – Hauptmann – 148

Eriksen, Birger – Oberst – 24, 31, 137, 437

Erkens, Willi – Unteroffizier – 49

Falkenhorst, Nikolaus von – Generaloberst – Nevnt på

mer enn 20 sider

Farragut, Peter Donald – Lieutenant – 433–434

Felmy, Helmuth – General der Flieger – 250

Feyling–Hansen, Rolf – 161

Finnestad, Morten – 230, 325, 444

Fiskå, T. –Løytnant – 391, 451

Fjeld – Løytnant – 237

Fjermestad, Finn – 224, 453

Fleischer, Carl Gustav – General – 16, 236, 258, 423,

440, 479

Fleischmann, Georg – Oberfeldwebel – 129, 162, 447

Fleming, Ian – Lieutenant Commander – 434

Forbes, Charles – Admiral – 282

Foss, Carl – Løytnant – 411, 451

Fossum Leif – Politikonstabel – 151

Fraser, Bjørn – Løytnant – 122

Frehoff – Unteroffizier – 385, 388

Frenzel, G. – 313

Frisvold, Paal – 434

Frisvold, Sigurd – General – 9, 13

From, Reidar Emil – 131, 485–486

Fromberger – Hauptmann – 422

Fuchs, Robert – Oberst – 219, 245, 255–256, 280, 315,

332–336, 356

Fuglestad, J. – Fenrik – 261–262, 298, 362, 365–366,

452

Förschner, Jacob – Fregattenkapit.n – 352–354

Gablenz, Carl August Freiherr – Oberstleutnant – 82, 155

Gabrielsen, Karl – Politikonstabel – 116, 120

Gausland, Karl – Fenrik – 319, 402, 411, 451

Geisler, Hans Ferdinand – Generalleutnant – 82, 250–

251, 270, 278–279, 331–334

Gericke, Walter – Hauptmann – 77, 478, 486

Gieseking – Lieutenant – 198

Gilje, Andreas – 275, 491

Gilje, Hans – 275, 491

Gilje, Louis – 141, 298, 454

Gjesdal, Jon – Løytnant – 173, 358, 385, 495

Gjørvad – Politifullmektig – 117, 120, 176, 178

Godø, Reidar – Viseadmiral – 438, 479, 497

Gollob, Gordon – Oberleutnant – 76, 125, 129

Gowart Olsen, Alf – Løytnant – Nevnt på mer enn 20

sider

Gowart–Olsen, Gudmund – 197, 489

Grahn, Walther – Unteroffizier – 49

Grelle – Dr. Stabsarzt – 158, 330

Gripsrud, S. – Fenrik – 362–365, 452

Grude – 410, 466

Grünew.lder – Hauptmann – 391, 394

Gröning, Hans – Feldwebel – 129, 162

Gråskjær – Telegrafist – 125, 130, 276

Gustavsen, Erik – Løytnant – 411, 451

Gutmann – Hauptmann – 125

Göring, Hermann – Reichsmarschall – 68, 250, 331–333

Gössler von – Dr – 96

Hadland, Asbjørn – Ordfører – 110

Hafner, Johann – Menig – 366, 368, 442

Hagem, Magnus – Oberst – 38, 43–44, 481

Hamar, Steinar – 348

Hamre, Olav – Politikonstabel – 151

Haner – Fenrik – 375, 445

Hansen, Halvdan – Løytnant – 35, 37, 118, 122, 124,

126, 131, 133, 157, 164, 166, 314

Hansen, Harry – 211–212, 454, 466

Hansen, Wilhelm Lauritz – Ordfører – 21, 303, 407

Harlinghausen, Martin – Major – 251, 332

Haselfoot, Wilfried – Lieutenant Commander – 192

Hatledal, Rasmus – Oberst – 27, 35, 37

Hatlen – Fenrik – 131

Haualand, Torvald – 288

Hauge, Jens Chr. – Forsvarsminister – 438, 480

Hauger, Oscar – Løytnant – 411, 451

Hegre, Jonas – 100

Heimerdinger, Heinz – Leutnant – 413

Helling, Olav – Kaptein – 104–105, 135, 173, 239, 386,

388, 390, 394, 430, 495–496

Hellingsfelder – Leutnant – 382

Henriksen, Reidar –Underminør – 163

Herbeck, – Leutnant – 198

Hertzberg, Jens – Oberst – 204

Hewel, Walter – Legationsrat – 83

Hill, Henry – 94

Hinsch, Hans–Peter– Oberleutnant – 192

Hitler, Adolf – Führer – Nevnt på mer enn 20 sider

Hobberstad, Rasmus – Murermester – 232

Hoffmann, Willi – Gefreiter – 49

Hognestad, Anton – 211

Hognestad, Signe – 211–212, 446

Hohenberg, Clemm von. – Oberleutnant – 259, 265–

267, 271, 278, 281, 289, 298–299, 396, 408

Holdsworth– Lieutenant Commander – 93

Holdt–Aanesen, Vilhelm – Driftsbestyrer – 302, 493

Horn, Max – Generalleutnant – 215, 306, 357, 418,

422–423,

Horton, Max – Vice Admiral – 192

Horve, Thore – Kaptein – 35, 157, 163, 165–166

Houge, Nils – Kaptein – 49, 189, 269, 381, 383, 411

Hovda, Per – Løytnant – Nevnt på mer enn 20 sider.

Husebø – Lensmann – 175

Hvas, Sverre – Telegrafbestyrer – 113

Hviding, Elias – Havnelos – 119, 127, 135

Hvinden–Haug, Ole Fredrik – Løytnant – 266, 275, 289,

298

Idelberger – Oberleutnant – 309, 365–367, 368, 381–

382, 387

Idland, Kasper – Sersjant – 391, 460, 480

Idsø, Karl – Sersjant – 236, 239, 454, 490

Indrehus, Stein – Politikonstabel – 100

Ironside, Edmund – General – 282

Jakoby – Oberstleutnant – 68

Jaquet, Otto E. – Løytnant – 131, 140, 455

Jean–Hansen, Christian Frederik – Løytnant – 49,

121–123, 126, 131–132

Jodl, Alfred – Generalmajor – 79, 82, 95, 478, 483–484

Joers – Oberfeldarzt Dr. – 422

Johannessen, Henry Storm – 322

Johannessen – General – 58

Johannessen, Folke Hauger – Admiral – 438, 479, 497

Juby, Geoffrey – Sergeant – 212, 450

Junge – Kapit.nleutnant – 83

Jørgensen – Løytnant – 121

Kachel – Oberleutnant – 321

Kalberg, Karl, – Anleggsbestyrer – 411

Karlsen, Håkon – Politikonstabel – 176

Kavli, Jenny – 211–212

Keitel, Wilhelm – Generaloberst – 79, 83, 95, 219,

333–334, 483

Kempf, Hermann – Kapit.n – 89, 97

Kerschkowski – Unteroffizier – 394

Kertz – Feldwebel – 385

Kirckbach, Henry von – Generalleutnant – 66–67

Kirkman, J. M. – Major – 93

Kitzinger, Karl – General der Flieger – 84

Kjerulf – Generalmajor – 53

Klamp – Leutnant – 294, 394

Klau – Gefreiter – 198

Klein, Walter – Major – 64,

Kluge, Karl – Sersjant – 223

Kluge, Ragnvald – 303

Kluge, Torgeir – Løytnant – 288–291, 294, 298

Klunde/Klunderud, Olaf Trygve – Kaptein – Nevnt på

mer enn 20 sider

Knauss, Robert – Oberst – 79

Knudsen – Tollbetjent – 116, 119

Koch, Fritz – Oberstabsarzt – 370–371

Kohler – Gefreiter – 273–274

Koht, Halvdan – Utenriksminister – 102, 118, 185

Kolderup; A. F. – Løytnant – 119

Kong Haakon – 21, 50, 109, 185, 280

Korneliussen – Sogneprest – 213

Krag–Rønne, Viggo – Major – 40

Krancke, Theodor – Kapit.n zür Zee – 79

Krehan, Werner von – Major – 396, 403–404

Kristiansen – Løytnant – 133–134

Kristiansen, Sersjant – 113

Kristiansen, Tom – 17

Krogh, E. – Kaptein – 43, 165, 193

Krogh, Guy – 151,

Krupp, Theo – Obergefreiter – 77, 137–138,

140 142–143

Kurz, Hans – Leutnant – 321–322, 356, 364, 366, 368,

408

Kusenberg – Hauptmann – 85–86

Kvalsund, Ola – Politimester – 45–46, 119–120, 222,

407

Laake, Kristian – General – Nevnt på mer enn 20 sider

L`abbe Lund, Kjell – Løytnant – 134, 140, 146

Langeland, Knut – Løytnant – 173, 175, 188

Langseth, Halvard – Løytnant – 411

Lassen–Urdal – Vernepliktig løytnant – 148

Lea, Leiv – Løytnant – 223, 225, 300–301, 378

Leroux, Charles – 67,

Levin – Leutnant – 273–274, 385, 388,

Liljedahl, Einar – Generalmajor – Nevnt på mer enn 20

sider

Linden, Andreas – Unteroffizier – 49

Line, Per – Løytnant – 411

Lintho, Johan – Løytnant – 411

Ljungberg, Birger – Forsvarsminister – 23–24, 47–48

Lonsdale, Rupert – Lieutenant Commander – 192

Lorange, Georg – Major – Nevnt på mer enn 20 sider

Lucke, Carl – Hauptmann – 299, 348, 357, 360, 391,

396, 432

Lund, Bernhard – Politibetjent – 176

Lund – General – 50

Lund, Axel – 54

Lund, Fridthjov – Journalist – 369

Lund, W. – Sersjant – 402

Løvestad, Leif – Fenrik – 126

MacAlister – 433

Mahler, Reinhold – 89

Manus, Max – 183

Marcle, Much – 433

Mathy – Kapit.n – 115, 117, 119, 176, 178

Melbye, Bjørn – Vernepliktig kaptein – 35, 166–167

Mellbye, Johann – Statsråd – 300

Meurer, Werner – Unteroffizier – 295, 443

Mikhajlovna, Alexandra – Ambassadør – 204

Mikkelsen – Sersjant – 131, 157

Milch, Erhard – Generaloberst – 69, 270, 333–334

Mitchell, William – Major General – 67

Mjølsnes, Olav – Politimester – 110–111

Monhoff, August – 295, 442

Mork, Halvar – 351

Mork, Torlak – 351

Motland, Trygve – Fenrik – 261–263, 272

Munthe, Malcom – Captain – 94–95, 121, 193–196,

432–434

Mæle, Mikal – 378

Mæle, Rasmus – Lensmann – 339

Märtha – Prinsesse – 53

Nagel Alne, Salomon Helmer – Kaptein – Nevnt på mer

enn 20 sider

Navelsaker, Ivar – Kaptein – 37

Necker von – Major – 79

Nicolaysen, Emil – Kaptein – 412

Nielsen, Paul – Fenrik – 110–111, 113, 118, 299, 411

Nielsen – Løytnant – Overminør – 128

Nilssen, Håkon – Disponent – 263, 272–273, 288, 293,

Norem, John – Fylkesmann – 21, 227, 302–305, 339,

407, 421

Nygårdsvold, Johan – Statsminister – 281

Næss, Sverre – 342, 444

Nødland – Fenrik – 360, 362

Olav – Kronprins – 53, 392, 412

Olsen, Ada – 406, 415

Olsen, Thomas – Skipsreder – 38, 40, 280

Olsson, John – 94, 193–194, 196

Olsson, Ove – Fenrik – 225, 263, 312

Palmer – Major – 94, 193, 434

Paulsen, Torleif – Bakermester – 233

Pearce, Allan S. – Sergeant – 212, 450

Pedersen, Albert – Justitiarius – 302,

Pedersen, P. W. – Toller – 115

Pedersen, Arnt Plessner – 408

Pellengahr, Rickhard – Generalmajor – 307

Pershing, John – General – 67

Pètain, Philippe – Marskalk – 67

Peter, Karl – 313

Petersen, Jacob Christian – Biskop – 58, 407

Petersen, Peter H. – 95, 195, 224,

Petry, Alfred – Oberst – Nevnt på mer enn 20 sider

Pettersen, Bjarne Oskar – Kaptein – 49, 351, 427

Petterson, Georg – 329, 383, 404, 444–445

Piekenbrock, Hans – Oberst – 90

Platt, Franc Cuthbert – Commander – 94, 193–196

Powell – Flight Sergeant – 212

Pruck, Erich – Major – 89–92, 97

Quisling, Vidkun – 109, 185, 214, 258

Raeder, Erich – Grossadmiral – 89, 93, 248

Randulff, Sigmund – 404

Rankin, David A. – Pilot Officer – 212, 450

Ravn – Fenrik – 148

Ravn – Tollkontrollør – 115–116

Ravndal, Torkel – 445

Reinhardtsen, M. – Løytnant – 127

Reistad – Kaptein – 157

Ribbentrop, Joachim von – Tysk utenriksminister – 83

Richtenberg, Curt Georg – 90

Riiser–Larsen, Hjalmar – 38

Ritland, Dagfinn – Lege – 141

Robertson, Thorleif – 172

Rommetvedt, Daniel – Fenrik – 174–175, 201, 379–380,

399

Rose, C. F. – Sergeant – 149

Roth, Per – 370–371

Ruge, Otto – Generalmajor – 26, 32, 42, 44, 46, 52–53,

99, 110, 185, 285, 305, 413, 419, 423–424

Rysstad, Jon – Fenrik – 224

Rønneberg, Phillip – 19

Sahm, Heinrich – Tysk sendemann – 89

Sander, Hubert – 295, 442

Schau, Øyvind – Løytnant – 165

Schau, Willy N. – Dekksman – 444

Scheie, Georg – Fenrik – 294, 326

Schlieffen, Alfred Graf von – Generalmajor – 67

Schmidt, Herbert – Oberleutnant – 314

Schmidt, Theodor – 92

Schmiedling, Erich – Unteroffizier – 362, 442

Schnieduf – Unteroffizier – 291

Schrader, Otto von – Admiral – 219, 352–354

Schrötter, Friedrich–Franz Freiherr von – Hauptmann

– 149

Schtscherbakow, Alexander – General – 67

Simon, Hermann – Gefreiter – 418, 447

Sjømoen, Carl – Løytnant – 411

Skjold, Olav – 176

Skjærpe, August – 19

Skjæveland, Tønnes – Kaptein – 47

Skofteland, Bernt – Løytnant – 261, 291, 365–366, 411

Smaaland, Th. – Mekaniker/telegrafist – 146

Smith, Arne – Løytnant – 123, 131, 140

Smyth – Flight Officer – 121, 170, 192

Sola, Severin – 378, 445

Solesvik, Vincent – Løytnant – 104–105

Solheim, Lars – 274

Soma, Karsten – Gullsmed – 213

Spence, Kirsten – 195–197

Spence, Thomas Dinning – Consul – 194–197

Spiller, Eberhardt – Kapit.n – 89–90, 95

Spørck, Gunnar – Oberst – Nevnt må mer enn 20 sider

Stabbursvik, fru – 263

Staffeldt, Bernhard Ditlef von – General – 26, 32

Stalin, Josef – 68

Stangeland, Magne – Løytnant – 349–350, 358, 384–

385, 387, 391, 395,

Stansberg, Carl Johan August Le Maire – Løytnant –

115–116, 122, 124–126, 130, 134, 146, 157, 191, 276

Steffan – Admiral – 90

Steffens, William – Generalmajor – 21, 170, 182, 219,

267, 276, 278, 390, 416, 418, 433

Steffensen – Ingeniør – 217

Steinmetz – Hauptmann – 216

Stracke – Unteroffizier – 295

Strak, Waldemar – Feldtwebel – 265

Student, Karl – General – 67, 69–70, 72,

Sundlo, Konrad Bertram Holm – Oberst – 236

Svae, Hjalmar – Fenrik – 102, 111, 113–114, 169

Svihus, Rasmus – Kaptein – 43

Süssmann, Willhelm – Generalmajor – 84

Søiland, Henrik – Bataljonslege – 323, 327, 329

Sømme, Leif – Fenrik – 261–265, 267, 272–275, 288,

298–299

Søndenå, Severin – Kaptein – 188

Sørensen, Einar – Major – 407

Tallaksen, Sigvard – Løytnant – 227, 372–373

Tangvald, Thor – Løytnant – 37, 96, 115, 123, 126, 131,

133–134, 146, 299, 394, 427

Tank–Nilsen, Carsten – Admiral – 21, 35, 118, 120,

122–123, 126, 162, 164, 167

Tannberg, Tormod – Fenrik – 411

Tauvig, Gabriel – Fenrik – 411

Terboven, Josef – Gebietskommisar – 95

Teschauer – Unterarzt Dr. – 330, 362, 391,

Theegarten – Leutnant – 288, 296

Thierfelder, Paul – Korvettenkapit.n – 94, 177, 422

Thiery – Fransk luftattasj. – 96

Thoma, Curt – Korvettenkapit.n – 111–112

Thon, Hans – Kaptein – 47–49, 232, 237, 239, 242,

261, 267, 391, 411

Tippelskirch, Eyk von – Major – 79

Tittel, Hermann – Generalmajor – 247

Tonagel – Kapit.n – 85

Torbjørnsen, Bjarne – 170

Torgersen, Olav – Tannlege/løytnant – 273, 295,

326–327, 370

Torrance, J. Watt – Captain – 93, 193

Tunheim, Olav – Fenrik – 263–264, 349, 358–362, 445

Ullestad–Olsen, Kornelius – Ingeniør – 122, 124,

133–134

Ulmenstein von – Hauptmann – 321

Vagle, Anton – 300

Vasvåg, Arne – 292, 446

Vasvåg, Ragnhild – 292, 446

Vetter – Feldwebel – 382

Vigdel, Marie – 338

Vigdel, Sivert Olsen – 338

Vigesdal, Gerd – Stenografist – 263

Waage, Lars – Overkonstabel – 116–117, 120

Walle, Thoralf – Fenrik – 411

Walthers, Erich – 26

Wang, Christian Thurmann – Fenrik –186, 243, 324,

362,

Ware, Albert Charlie – 194–195

Wemmestad, Bernt Christian J. – Løytnant – 261–263,

411

Wendt – Hauptmann – 422

Wersland, G. T. – Løytnant – 391

Wescott, Lionel A. – Leading Aircraftman – 212, 450

Westbøe, Ragnvald – Kaptein – 33, 182–183, 186, 219,

390, 416–419, 427

Westermann, Werner – 362, 442

Wetteland, Laurits – 264

Wiese, Kirsten – (Se Spence)

Wigers, Severin Edvard – Kommandør – 118, 120, 162

Wiig, Sverre B. – Kaptein – 49, 128, 243, 362, 377

Winter, Hans Gert – 96

Wirsbitzky – Kapit.n – 116, 127

Woch, Georg – Gefreiter – 446

Wright – Flight Lieutenant – 121, 128

Wright–Steen, Rolf – Fenrik – 411

Wulfert – Unteroffizier – 394

Wyller, Trygve – Jurist – 59, 94, 348, 428–429, 440

Wüst – Hauptmann – 321, 334, 365, 367–368

Wølstad – telegrafist – 263

Ødahl, Lassen – Løytnant – 146

Øglænd, Eilert – Vaktmester – 111

Øi, Øivinn – Kaptein – 16, 99, 102

Ølberg, Svenn – Fenrik – 411

Østby, H. – Løytnant – 146–147

Øvregaard, Bernt – Kaptein – Nevnt på mer enn 20 sider

Øvregaard, John – Løytnant – 30

Ådneram, Jøren – Gardist – 350

Årflot, Odd – Kaptein – 47

Årstad, Harald – 172, 378

Årstad, Sigurd – Orlogskaptein – 126–127

Åsland, Roar – 224