Norske krigsfanger i Rogaland 1940

De internerte norske offiserer og soldater

Listene fra utvalget for norske fanger kan ikke garanteres i alle detaljer. Det kan være at en fange som står oppført under Madla, er flyttet annetsteds hen. Men de navnene som står på listen, er i hvert fall navn på soldater som er internert.
Listen stod på trykk i Stavanger Aftenblad 6. mai.

Oberst Gunnar Spørck 31.08.1884 Gilje
Major Otto Lorange 25.04.1885 Gilje
Kaptein Hans Thon 06.05.1895 Dirdal
Kaptein Nils Hauge 11.02.1901 Dirdal
Løytnant Per Line 10.03.1886 Dirdal
Løytnant Halvard Langseth 11.12.1912 Gilje
Løytnant Bernt Skofteland 19.11.1901 Gilje
Løytnant Bernt Wemmestad 23.01.1896 Dirdal
Løytnant Erik Gustavsen 24.03.1896 Dirdal
Løytnant Oscar Hauger 11.06.1900 Dirdal
Løytnant Carl Foss 09.04.1901 Dirdal
Løytnant Carl Sjømoen 14.03.1900 Dirdal
Løytnant Johan Lintho 14.07.1906 Dirdal
Fenrik Karl Gausland 05.09.1911 Byrkjedal
Fenrik Rolf Aarmondt 11.02.1909 Dirdal
Fenrik Svenn Ølberg 29.11.1909 Dirdal
Fenrik Paul Nielsen 29.05.1910 Dirdal
Fenrik Tormod Tannberg 14.09.1911 Dirdal
Fenrik Thoralf Walle 14.10.1910 Dirdal
Fenrik Gabriel Tauvig 09.06.1911 Dirdal
Fenrik Rolf Wright-Steen 17.01.1916 Dirdal
Disse offiserer er ført til Oslo
Kaptein Olaf Klunderud 14.10.1892 Dirdal
Kaptein S. Helmer Nagel-Alne 10.02.1888 Dirdal
Kaptein Karsten Dehli 30.05.1893 Egersund
Kaptein Sverre Wiig 14.01.1901 Dirdal
Kaptein Bernt Øvregaard 02.02.1892 Byrkjedal
Kaptein Retzius Stene 06.01.1881 Gilje
Løytnant A. Gowart Olsen 30.06.1912 Gilje
Løytnant Leiv Lea 05.02.1895 Gilje
Løytnant Jonas Egeland 22.08.1899 Gilje
Løytnant Aslag Aadnøy 04.04.1896 Byrkjedal
Løytnant Torgeir Kluge 05.03.1893 Gilje
Løytnant Christian Hegland 21.09.1897 Byrkjedal
Løytnant Casper Boye 05.03.1900 Dirdal
Løytnant Albret Stangeland 05.02.1896 Dirdal
Løytnant Magne Stangeland 06.07.1912 Dirdal
Løytnant Vincent Solesvik 25.06.1903 Dirdal
Løytnant Knut Langeland 20.07.1893 Dirdal
Løytnant Trygve Tjessem 22.12.1895 Dirdal
Løytnant O. Hvinden Haug 29.08.1913 Dirdal
Løytnant Einar Iversen 23.09.1897 Dirdal
Løytnant Alf Olsen 07.07.1908 Dirdal
Løytnant Georg Bowitz 06.07.1897 Dirdal
Løytnant Per Hovda 17.10.1908 Dirdal
Løytnant Kjell Låbe Lund 04.05.1914 Sola
Løytnant Thorvald Fiskaa 03.11.1899 Dirdal
Løytnant Gustav Wersland 05.03.1889 Dirdal
Løytnant Knut Gundersen 26.05.1898 Dirdal
Våpenm. Carl Erstad 13.07.1883 Dirdal
Fenrik Guttorm Skaarland 01.02.1916 Dirdal
Fenrik Sverre Gripsrud 26.02.1908 Dirdal
Fenrik Gunnar Byberg 20.04.1917 Dirdal
Fenrik Daniel Rommetvedt 09.12.1914 Dirdal
Fenrik Trygve Modtland 05.12.1907 Dirdal
Fenrik Jens Inge Gripsrud 26.02.1912 Dirdal
Fenrik Torleif Tangen 28.02.190? Dirdal
Fenrik Haakon Aarstrand 14.04.1909 Dirdal
Fenrik Øivind Tundland 15.12.1903 Dirdal
Fenrik Tønnes Auestad 27.08.1913 Dirdal
Fenrik Georg Scheie 18.11.1915 Dirdal
Fenrik Tollef Bakke 13.02.1914 Dirdal
Fenrik Frederik Gjesdal 09.01.1914 Dirdal
Fenrik Over Olsen 02.06.1913 Dirdal
Fenrik Reidar Rom 09.11.1912 Sola
Fenrik Steinar Waalen 10.01.1913 Dirdal
Fenrik Christian Wang 10.01.1913 Dirdal
Fenrik Arnfinn Arneberg 24.09.1913 Sola
Fenrik Johan Fuglestad 12.10.1910 Dirdal
Fenrik Reinhard Andersen 09.01.1914 Dirdal
Harald Abrahamsen 25.02.1916 Dirdal
Ragnar Adde 25.07.1915 Dirdal
Odd Aks 04.03.1918 Dirdal
Ragnar Alversen 26.04.1917 Dirdal
Alf Andersen 18.09.1918 Dirdal
Arne B. Andersen 01.11.1916 Dirdal
Erik Andersen 07.06.1916 Dirdal
Erik Andersen 25.01.1917 Dirdal
Gunnar Andersen 29.07.1914 Dirdal
Helge Andersen 26.07.1913 Dirdal
Ivar Andersen 05.11.1917 Dirdal
Odd Andersen 05.06.1916 Dirdal
Odvar Andersen 20.04.1917 Dirdal
Per Amundsen 25.03.1914 Dirdal
Rolf Andersen 27.03.1917 Dirdal
Kaare Ander 18.03.1920 Dirdal
Arne Andresen 01.07.1918 Dirdal
Gunnar Andresen 22.08.1917 Dirdal
Hans Jørgen Amundsen 06.11.1914 Dirdal
Harald Andreassen 24.08.1915 Dirdal
Magnus Andreasen 15.01.1914 Dirdal
Erik Andresen 06.03.1915 Dirdal
Knut Andresen 25.03.1917 Dirdal
Leif Andresen 12.10.1914 Dirdal
Martin Andresen 19.03.1915 Dirdal
Leif Andresen 04.02.1915 Dirdal
Trygve Andersen 24.01.1914 Dirdal
Rolf Andresen 16.06.1916 Dirdal
Torleif Amundsen 03.10.1914 Dirdal
Eilef Arnes 16.01.1914 Dirdal
Arne Arnesen 11.08.1914 Dirdal
Arne Arnesen 06.01.1916 Dirdal
Finn Arnevog 17.05.1915 Dirdal
Jens Arnesen 23.07.1917 Dirdal
Norwald Askeland 19.12.1912 Dirdal
Franzis Askerød 24.01.1917 Dirdal
Edvard Asmundsen 01.06.1917 Dirdal
Haakon Assjer 12.08.1916 Dirdal
Odd Auli 16.05.1918 Dirdal
Alf Auli 13.01.1914 Dirdal
Tryggve Authen 30.05.1915 Dirdal
Richard Bay 25.10.1916 Dirdal
Harry Bakken 08.06.1918 Dirdal
Ingolf Baker 22.01.1917 Dirdal
Bjørn Berg 22.04.1917 Dirdal
Olaf Berg-Nilsen 21.10.1915 Dirdal
Knut Benjaminsen 25.03.1917 Dirdal
Harald Berg 19.05.1918 Dirdal
Jarda Berg 02.05.1916 Dirdal
Hans Bekkedahl 11.02.1916 Dirdal
Kato Berge 15.02.1919 Dirdal
Walter Berglund 27.07.1916 Dirdal
Adolf Berntsen 13.05.1917 Dirdal
Einar Berntsen 22.09.1917 Dirdal
Karl Bastiansen 14.12.1917 Dirdal
Sten Berner 01.09.1915 Dirdal
Ivar Berntsen 29.09.1915 Dirdal
Arne Batsevold 29.06.1917 Dirdal
Christian Bjelland 01.01.1913 Dirdal
Bjørn Bjørnsen 10.09.1905 Dirdal
Frithjof Bjelland 20.02.1914 Dirdal
Arvid Bjerke 06.01.1917 Dirdal
Børge Borgen 24.06.1918 Dirdal
Odd Bjørgo 19.12.1918 Dirdal
Svein Borge-Andersen 28.02.1918 Dirdal
Knut Borgesen 02.05.1915 Dirdal
Nils Bredal-Larsen 09.03.1907 Dirdal
Edmund Bredde 01.04.1918 Dirdal
Omar Boje 11.08.1916 Dirdal
Arne Breen 26.02.1916 Dirdal
Thore Brum 30.05.1918 Dirdal
Halvor Brun 27.02.1918 Dirdal
Per Busch-Gulbrandsen 07.07.1915 Dirdal
Kaare Bye 14.07.1915 Dirdal
Arne Bye 31.05.1917 Dirdal
Erling Bryde 27.05.1916 Dirdal
Rolf Bynes 22.02.1915 Dirdal
Bjarne Børnik 14.11.1917 Dirdal
Johnny Bøstadt 06.12.1914 Dirdal
Bjørn Ove Bråthen 14.12.1915 Dirdal
Egil Braathen 24.04.1917 Dirdal
Konrad Braadland 01.07.1916 Dirdal
Rolf Christiansen 18.07.1915 Dirdal
Egil Christensen 19.09.1917 Dirdal
Heinark Christiansen 14.05.1907 Dirdal
Arnfinn Christoffersen 03.05.1918 Dirdal
Ingro Dahl 03.03.1914 Dirdal
Arne Dahl 04.07.1915 Dirdal
Danker Dahle 01.01.1916 Dirdal
Jakob Dreyer 06.06.1911 Dirdal
Hans Delerud 16.12.1916 Dirdal
Paul Dreyer 30.10.1899 Dirdal
Roy Dugtorp 21.04.1914 Dirdal
Frank Dokseter 04.04.1917 Dirdal
Kåre Edelberg 28.01.1919 Dirdal
Axel Sigvard Edvardsen 08.05.1917 Dirdal
Reidar Edholm 12.07.1917 Dirdal
Torbjørn Edvardsen 28.09.1917 Dirdal
Johan Eid 29.11.1915 Dirdal
Finn Eidem 06.01.1917 Dirdal
Knut Eriksen 17.11.1917 Dirdal
Leif Elind 21.06.1917 Dirdal
Bjørn Egeland 27.03.1915 Dirdal
Knud Eilertsen 02.04.1918 Dirdal
Rolf Ellingbø 10.11.1917 Dirdal
Karsten Engeskog 01.07.1917 Dirdal
Knut Engebretsen 17.03.1916 Dirdal
Rolf Elboth 04.07.1918 Dirdal
Kristian Enger 10.08.1916 Dirdal
Ernst Eng 22.11.1919 Dirdal
Rolf Eng 21.07.1913 Dirdal
Arne Eriksen 15.07.1918 Dirdal
Fritz Erikson 05.03.1915 Dirdal
Kristian Eriksen 04.11.1914 Dirdal
Willy Eriksen 01.03.1917 Dirdal
Kåre Eversen 19.05.1917 Dirdal
Sigfried Eustad 17.05.1915 Dirdal
Jan Fjermestad 26.08.1916 Dirdal
Ellef Friedendahl 23.11.1917 Dirdal
Finn Fjermestad 18.06.1912 Dirdal
Ingvar Frafjord 26.04.1918 Dirdal
Erik Frøshaug 22.02.1912 Dirdal
Gunnar Fakum 13.06.1918 Dirdal
Thom Fossum 12.05.1917 Dirdal
Niels Fagerhaug 05.10.1914 Dirdal
Odd Falk-Andersen 11.04.1917 Dirdal
Ørnulf Foldness 30.06.1916 Dirdal
Egil Fielt 20.10.1915 Dirdal
Ragnar Forsberg 15.06.1918 Dirdal
Bjørn Figheim 01.11.1916 Dirdal
Finn Friberg 28.08.1917 Dirdal
Kåre Frøland 03.02.1918 Dirdal
Gudmund Ferness 25.10.1913 Dirdal
Alf Foss 17.02.1918 Dirdal
Bjarne Finnebråthen 27.07.1918 Dirdal
Reingar Finden 22.03.1918 Dirdal
Arve Framstad 12.03.1915 Dirdal
Kåre Furulund 13.09.1918 Dirdal
Tor Grønn 24.08.1917 Dirdal
Eugen Gundersen 13.01.1915 Dirdal
Leif Gulliksen 17.07.1915 Dirdal
Gunnar Gulliksen 22.01.1916 Dirdal
Kåre Glad 14.08.1912 Dirdal
Jørgen Gustavsen 09.09.1916 Dirdal
Georg Gundersen 13.11.1916 Dirdal
Leif Gjettum 14.07.1914 Dirdal
Leiv Gilje 26.12.1920 Dirdal
Inge Gabrielsen 18.01.1910 Dirdal
Louis Gilje 31.10.1917 Dirdal
Ingolf Gulbrandsen 30.01.1917 Dirdal
Frederik Gjellum 03.07.1918 Dirdal
Eivind Gudmundsen 23.03.1914 Dirdal
Finn Gjendiel 16.10.1916 Dirdal
Arvid Hoff 11.09.1918 Dirdal
Ove Hastad 21.07.1916 Dirdal
Olaf Hagen 12.02.1917 Dirdal
Holger Hebel 08.08.1917 Dirdal
Gunnar Hansen 25.08.1916 Dirdal
Knut Horgen 06.08.1918 Dirdal
Per Haraland 30.01.1915 Dirdal
Torstein Hystein 16.04.1912 Dirdal
John Harland 09.12.1915 Dirdal
Otto Hoff 20.06.1917 Dirdal
Asbjørn Helstrøm 07.05.1917 Dirdal
Arne Hestø 01.12.1917 Dirdal
Johan Hågensen 13.07.1917 Dirdal
Henry V. Hansen 01.10.1917 Dirdal
Arne Harvig 08.11.1915 Dirdal
Erling Henriksen 02.10.1917 Dirdal
Egil Hansen 10.11.1915 Dirdal
Per Hyggen 15.04.1915 Dirdal
Tor Holger Hansen 14.04.1915 Dirdal
Arne Tankred Halse 04.12.1915 Dirdal
Arne Hauge 03.12.1917 Dirdal
Walter Hansen 16.02.1918 Dirdal
Niels Hermannsen 31.12.1917 Dirdal
Fritz Huitfeldt 03.09.1914 Dirdal
Friedrich Holter 18.12.1917 Dirdal
Alf Henriksen 03.08.1917 Dirdal
Sondre Hermansen 01.02.1916 Dirdal
Walter Holm 28.03.1917 Dirdal
Asmund Haraldsen 15.05.1918 Dirdal
Sverre Hånes 25.05.1915 Dirdal
Gunnar Hansen 17.03.1916 Dirdal
Rolf Hagar 03.10.1915 Dirdal
Arne Hansen 12.07.1918 Dirdal
Hans Håkonsen 08.07.1917 Dirdal
Omar Hansen 27.02.1917 Dirdal
Bjørn Hansen 27.07.1918 Dirdal
Tomas Harboe 19.05.1912 Dirdal
Harry Hansen 18.05.1918 Dirdal
Gunnar Halvorsen 06.01.1911 Dirdal
Eivind Holm 17.10.1917 Dirdal
Eivind Hansen 12.01.1917 Dirdal
Ingar Haavig 19.07.1917 Dirdal
Petter Hansen 16.05.1917 Dirdal
Aage Hval 21.02.1916 Dirdal
Harald Hansen 23.02.1918 Dirdal
Reidar Hansen 03.12.1917 Dirdal
Per Hoffmann 11.12.1918 Dirdal
Leiv Hagar 01.11.1917 Dirdal
Arne Hagen 19.03.1917 Dirdal
Bjørn Hansen 10.02.1915 Dirdal
Birger Hansen 22.02.1917 Dirdal
Kjell Harox 16.04.1920 Dirdal
Hans Hansen 26.10.1918 Dirdal
Gunnar Heindel 18.02.1913 Dirdal
Egil Hansen 18.09.1913 Dirdal
Hans Henriksen 26.12.1918 Dirdal
Gunnar Helgesen 01.05.1916 Dirdal
Arlin Hetland 14.02.1915 Dirdal
Ole Hangekaud 02.03.1916 Dirdal
Inold Hansen 22.01.1919 Dirdal
Einar Idland 06.08.1914 Dirdal
John Idland 31.10.1916 Dirdal
Karl Idsøen 23.02.1913 Dirdal
Erik Ingeberg 04.08.1918 Dirdal
Barde Idland 30.08.1916 Dirdal
Alf Johannsen 10.09.1915 Dirdal
Odd Wetsje Johnsen 08.11.1918 Dirdal
Håkon Johannessen 10.11.1914 Dirdal
Roger K. Johnsen 05.11.1915 Dirdal
Olaf Johnsen 02.07.1918 Dirdal
Knut Jensen 28.12.1917 Dirdal
Fritjof Johannessen 23.09.1917 Dirdal
Einar Jakobsen 21.09.1917 Dirdal
Fritz Jensen 06.01.1913 Dirdal
Christian Jakobsen 13.04.1917 Dirdal
Knut Johansen 31.10.1918 Dirdal
Ole Jørgen Joaland 08.06.1916 Dirdal
Knut Jakobsen 07.06.1917 Dirdal
Arnold Johansen 25.08.1917 Dirdal
Sigurd Johansen 12.07.1918 Dirdal
Bjarne Johannesen 02.03.1917 Dirdal
Dagfinn Johannsen 08.01.1917 Dirdal
Leif Johannsen 03.11.1917 Dirdal
Gunnar Jørgensen 20.01.1914 Dirdal
Karl Johannsen 01.10.1918 Dirdal
Arvid Einar Johannsen 14.07.1918 Dirdal
Georg Jaquet 15.01.1915 Dirdal
Einar Jakobsen 19.07.1919 Dirdal
Henry Johannsen 06.11.1913 Dirdal
Charles Jansen 02.01.1915 Dirdal
Kåre Johannsen 15.11.1916 Dirdal
Leif Johnsrud 15.09.1916 Dirdal
Ole Johannessen 30.09.1917 Dirdal
Thor Johne 16.10.1914 Dirdal
Thor Johannsen 23.08.1918 Dirdal
Johnny Johannessen 20.02.1913 Dirdal
Magnus Johannsen 23.01.1909 Dirdal
Jens Johannsen 02.07.1914 Dirdal
John Evert Johansen 22.03.1901 Dirdal
Lars Jakobsen 05.07.1916 Dirdal
Arne Johannsen 15.06.1916 Dirdal
Albert Johannsen 26.05.1917 Dirdal
Eidun Kolgrav 07.06.1916 Dirdal
Ingvar Kristoffersen 03.03.1915 Dirdal
Lorenz Klüver 13.02.1917 Dirdal
Thorstein Kavli 16.02.1912 Dirdal
Knut Knutsen 17.04.1917 Dirdal
Johan Kristiansen 27.03.1917 Dirdal
Kjell Kviberg 27.11.1914 Dirdal
Lloyd Kleven 20.03.1919 Dirdal
Karsten Karlsen 21.12.1915 Dirdal
Odd Kjeldaas 29.04.1909 Dirdal
Even Kjerstad 07.08.1914 Dirdal
Arne Kristiansen 06.04.1913 Dirdal
Eivind Krogstad 09.02.1918 Dirdal
Erwin Krenbauer 02.08.1917 Dirdal
Erling Knutsen 25.04.1917 Dirdal
Arnund Knabberød 25.05.1915 Dirdal
Monanar Kanud 08.11.1916 Dirdal
Helge Kristoffersen 31.02.1914 Dirdal
Walter Kristiansen 03.03.1918 Dirdal
Arne Kristiansen 29.09.1918 Dirdal
Vermund Knudsen 11.09.1917 Dirdal
Arne Kristiansen 18.03.1914 Dirdal
Einar Karlsen 12.01.1916 Dirdal
Alf Kril 06.10.1917 Dirdal
Ole Kristiansen 22.11.1916 Dirdal
Knud Reidar Knudsen 16.05.1918 Dirdal
Ivar Henrik Knudsen 16.04.1915 Dirdal
Karl Karlsen 13.12.1915 Dirdal
Goy Krohg 27.07.1917 Dirdal
Erling Kristensen 25.10.1915 Dirdal
Oskar Kaspersen 21.05.1915 Dirdal
Lars Kramstadt 29.09.1918 Dirdal
Harry Karlsen 05.04.1918 Dirdal
Hans Kristiansen 23.07.1918 Dirdal
Knut Kjørbu 26.01.1917 Dirdal
Henry Karlsen 22.06.1914 Dirdal
Randolf Kristiensen 26.05.1916 Dirdal
Trygve Kristiansen 08.03.1918 Dirdal
Artur Kristiansen 08.06.1915 Dirdal
Knut Knutsen 04.11.1914 Dirdal
Kåre Karlsen 13.02.1918 Dirdal
Knut Kristoffersen 02.08.1917 Dirdal
Bjørn Larsen 15.03.1917 Dirdal
Arne Kristen Larsen 06.07.1916 Dirdal
Arthur Lund 16.04.1916 Dirdal
Kato Lindblom 19.06.1918 Dirdal
Per Lassen 03.12.1914 Dirdal
Kåre Lassen 10.10.1906 Dirdal
Svein Larsen 24.07.1917 Dirdal
Torrie Lima 05.03.1916 Dirdal
Paul Løken 28.02.1915 Dirdal
Harry Lienhardt 29.05.1918 Dirdal
Knut Larsen 13.02.1915 Dirdal
Johnny Lunde 19.05.1917 Dirdal
Ragnar Lundgreen 10.05.1918 Dirdal
Juul Larsen 03.09.1916 Dirdal
Einar Larsen 22.12.1915 Dirdal
Alfred Landsrud 16.03.1917 Dirdal
Sverre Lindstad 22.07.1915 Dirdal
Finn Løchting 03.09.1918 Dirdal
Oskar Lindstrand 24.05.1917 Dirdal
Erik Larsen 17.08.1917 Dirdal
Rolf Larsen 22.10.1915 Dirdal
Ragnar Lund 28.03.1915 Dirdal
Kristen Løland 27.09.1913 Dirdal
Rolf Lindberg 03.10.1918 Dirdal
Rolf Ketil Lund 12.04.1917 Dirdal
Bjarne Larsen 24.06.1916 Dirdal
Kaare Løvholm 15.01.1917 Dirdal
Andreas Møllhausen 17.02.1918 Dirdal
Alfred Madsen 04.01.1911 Dirdal
Henning Malmin 22.01.1917 Dirdal
Knut Myhre 04.04.1917 Dirdal
Erling Moland-Olsen 17.04.1914 Dirdal
Ernst Michaelsen 03.08.1918 Dirdal
Henrik Moe 09.09.1913 Dirdal
Leif Moestue 27.02.1917 Dirdal
Magne Madland 21.06.1914 Dirdal
Ivar Møllner 04.01.1912 Dirdal
Sverre Martinsen 22.04.1918 Dirdal
Kai Moltke 11.05.1918 Dirdal
Palmer Monsen 28.08.1912 Dirdal
Thorolf Mathisen 19.11.1914 Dirdal
Bjarne Mohn 26.05.1915 Dirdal
Erland Martinsen 16.06.1918 Dirdal
Leif Martinsen 12.09.1918 Dirdal
Harry Martinsen 27.08.1911. Dirdal
Alf Morland-Johannssen 14.01.1916 Dirdal
Oddwar Martinsen 13.12.1917 Dirdal
Finn Middelthon 23.03.1914 Dirdal
Egil Madsen 30.09.1915 Dirdal
Fredrik Meyer 13.02.1916 Dirdal
Sigurd Malmin 30.11.1917 Dirdal
Eivind Modahl 24.04.1916 Dirdal
Harry Monsen 02.07.1914 Dirdal
Sven Markerød 21.10.1918 Dirdal
Gunnar Nereng 31.07.1913 Dirdal
Knut Nordfeldt 08.02.1915 Dirdal
Erland Nielsen 24.04.1915 Dirdal
Rolf Nyquist 04.09.1915 Dirdal
Håkon Noiling 10.05.1908 Dirdal
Arnold Nielsen 22.12.1918 Dirdal
Per Nygård 22.11.1917 Dirdal
Ragnar Nygård 14.01.1918 Dirdal
Eivind Næss 01.01.1915 Dirdal
Olaf Nygaard 23.05.1915 Dirdal
Oddvar Nordby 26.06.1917 Dirdal
Fritz Nordby 15.05.1916 Dirdal
Oskar Nilsen 25.05.1917 Dirdal
Erik Andreas Nordall 15.03.1915 Dirdal
Kaare Nielsen 26.02.1921 Dirdal
Knut Nielsen 04.09.1915 Dirdal
Georg Nielsen 11.05.1917 Dirdal
Lorang Nilsen 22.08.1916 Dirdal
Kaare Næss 16.08.1918 Dirdal
Georg Nilsen 08.02.1913 Dirdal
Helge Nilsen 15.11.1913 Dirdal
Odd Nielsen 07.02.1914 Dirdal
Bjørn Nielsen 29.11.1916 Dirdal
Sigurd Nordlie 06.10.1917 Dirdal
Bjørn Nagel 22.07.1917 Dirdal
Johan Nielsen 21.08.1917 Dirdal
Harald Nygard 06.08.1915 Dirdal
Per Nielsen 01.08.1916 Dirdal
Bernhard Olafsen 06.04.1914 Dirdal
Einar Ottersen 11.02.1915 Dirdal
Alf Ottosen 10.09.1915 Dirdal
Rolf Olsen 12.05.1912 Dirdal
Axel Olsen 11.05.1917 Dirdal
Erling Olsen 14.08.1917 Dirdal
Arne Olsen 10.12.1916 Dirdal
Sven Olsen 17.04.1917 Dirdal
Ivar Olsen 14.12.1918 Dirdal
Erling Olsen 16.08.1917 Dirdal
Eivind Anskar Olsen 15.07.1915 Dirdal
Georg Torleif Olsen 21.11.1918 Dirdal
Karl-Nøl Olsen 25.08.1915 Dirdal
Einar Omdal 28.10.1905 Dirdal
Roald Olsen 05.01.1915 Dirdal
Reidar Olsen 26.12.1916 Dirdal
Erik Olsen 24.04.1915 Dirdal
Halfdan Olsen 25.07.1905 Dirdal
Willy Olberg 12.03.1914 Dirdal
Ingolf Olsen 08.10.1916 Dirdal
Leif Olsen 24.07.1918 Dirdal
Hans Osmundsen 20.01.1920 Dirdal
Arne Olsen 14.02.1918 Dirdal
Birger Oppegård 13.11.1898 Dirdal
Terje Olsen 07.03.1909 Dirdal
Åge Olsen 01.01.1915 Dirdal
Omar Olsen 30.10.1915 Dirdal
Peter Petersen 02.02.1913 Dirdal
Stein Pettersen 13.10.1916 Dirdal
Kaare Petersen 12.09.1917 Dirdal
Rolf Petersen 13.06.1915 Dirdal
Bredo Pettersen 01.11.1915 Dirdal
Thor Pedersen 26.04.1917 Dirdal
Frank Petersen 18.10,1918 Dirdal
Erik Persson 19.05.1918 Dirdal
Jens Paulsen 20.01.1914 Dirdal
Egil Petersen 31.03.1918 Dirdal
Ivar Paulsen 27.02.1914 Dirdal
Stein Pedersen 13.07.1915 Dirdal
Arne Pedersen 01.06.1914 Dirdal
Eivind Pedersen 19.08.1914 Dirdal
Egil Paulsen 28.11.1918 Dirdal
Westby Pettersen 26.10.1917 Dirdal
Walter Ruud 16.01.1915 Dirdal
Arthur Renberg 10.02.1915 Dirdal
Leopold Rothmann 24.05.1917 Dirdal
Einar Riise 24.01.1917 Dirdal
Helge Riise 23.07.1918 Dirdal
Einar Rovik 14.05.1916 Dirdal
Trygve Rabendhal 20.11.1916 Dirdal
Arne Reiersen 04.07.1918 Dirdal
Alf Rohjann 31.05.1917 Dirdal
Gustav Rehn 21.12.1914 Dirdal
Thorbjørn Reinhardsen 10.11.1915 Dirdal
Adolf Rasmussen 12.12.1915 Dirdal
Rolf Ranheimsæter 09.01.1916 Dirdal
Arvid Rustad 12.09.1917 Dirdal
Olaf Rast 20.06.1913 Dirdal
Alf Revheim 22.07.1916 Dirdal
John Rasmussen 12.11.1911 Dirdal
Enok Seldal 03.04.1916 Dirdal
Arne Søbje 29.07.1916 Dirdal
Rolf Sørensen 27.06.1918 Dirdal
Jimmy Smith 06.07.1918 Dirdal
Frank Scholden 13.01.1914 Dirdal
Sverre Sørensen 13.05.1915 Dirdal
Trode Svensen 02.11.1916 Dirdal
Gunnar Stubberud 23.08.1918 Dirdal
Hannibal Sehsted 27.11.1918 Dirdal
Lars Skjørestad 03.02.1918 Dirdal
Ole Syversen 11.12.1913 Dirdal
Gunnar Svella 27.07.1917 Dirdal
Kristian Sæther 22.02.1914 Dirdal
Kåre Stensruud 15.11.1918 Dirdal
Rolf Skyberg 24.04.1916 Dirdal
Per Stenrud 04.07.1917 Dirdal
Ragnar Sørensen 11.08.1915 Dirdal
Finn Sumås 04.07.1918 Dirdal
Reidar Svensen 21.04.1917 Dirdal
Roar Svendsen 06.12.1916 Dirdal
Arne Scharp 01.07.1917 Dirdal
Alf Syversen 07.09.1918 Dirdal
Hartvig Stensland 23.02.1914 Dirdal
Eivind Sveren 23.12.1917 Dirdal
Nils Sparre-Skyttern 03.12.1917 Dirdal
Robert Samuelsen 28.10.1917 Dirdal
Arne Sørensen 19.09.1917 Dirdal
Rolf Stenbro 03.07.1918 Dirdal
Arne Schønwetter 05.04.1918 Dirdal
Alf Sørum 14.04.1917 Dirdal
Torstein Skaug 31.03.1918 Dirdal
Ivar Sundby 01.07.1918 Dirdal
Harald Stønsberg 02.12.1918 Dirdal
Lars Sand 18.09.1918 Dirdal
Niels Slothfeld 16.08.1917 Dirdal
Tryggve Simonsen 27.11.1917 Dirdal
Christ. Skieland 28.02.1918 Dirdal
Odd Strand 13.05.1910 Dirdal
Gunnar Stensland 11.01.2022 Dirdal
Per Spørck 08.12.1917 Dirdal
Sverre Svensen 02.08.1917 Dirdal
Gunnar Stenberg 12.08.1912 Dirdal
Anker Solmann 16.04.1918 Dirdal
Odd Sagbakken 31.08.1916 Dirdal
Kåre Søtorp 23.12.1917 Dirdal
Arne Sogstadt 30.06.1916 Dirdal
Eivind Stenstrup 27.05.1917 Dirdal
Eivind Svendsen 09.06.1917 Dirdal
Lars Skaug 04.09.1917 Dirdal
Per Schau-Hansen 18.11.1915 Dirdal
Georg Strinden 26.06.1915 Dirdal
Lars Slitting 24.12.1916 Dirdal
Albert Talgberg 11.09.1915 Dirdal
Harry Tande 08.08.1917 Dirdal
Per Torp 25.07.1917 Dirdal
Ragnar Tandberg 05.01.1918 Dirdal
Henning Tøften 02.12.1916 Dirdal
Rolf Tønsager 26.02.1917 Dirdal
William Torp 04.04.1916 Dirdal
Per Thorsen 13.04.1913 Dirdal
Gunnar Thoresen 02.06.1915 Dirdal
Jack Thomsen 02.04.1917 Dirdal
Erling Tømte 07.08.1918 Dirdal
Arne Torp 08.09.1914 Dirdal
Lorang Tonbekk 13.11.1918 Dirdal
Helge Trosterød 15.06.1914 Dirdal
Arne Thoresen 22.11.1918 Dirdal
Hans Torjul 03.06.1915 Dirdal
Malda Thorshaug 31.12.1917 Dirdal
Frithjof Jan Toresen 06.06.1918 Dirdal
Gudbrand Tomten 22.03.1918 Dirdal
Kristen Tvedten 03.09.1915 Dirdal
Gunnar Trygg 16.09.1918 Dirdal
Torger Undheim 12.08.1918 Dirdal
Kristian Utness 26.09.1918 Dirdal
Gerhard Vålanr 20.05.1910 Dirdal
Asbjørn Wermelid 28.03.1916 Dirdal
Knut Wolde 22.07.1917 Dirdal
Einar Webjørnsen 23.09.1917 Dirdal
Finn Westengen 15.02.1918 Dirdal
Eivind Wiik 27.12.1917 Dirdal
Harald Wang 12.05.1916 Dirdal
Aage Wennevold 13.08.1918 Dirdal
Konrad Westby 23.12.1914 Dirdal
Karsten Winter 29.03.1911 Dirdal
Holm Westengen 18.01.1914 Dirdal
Egil Wang 07.10.1911 Dirdal
Knut Westberg 23.02.1917 Dirdal
Hans Georg Wille 25.05.1917 Dirdal
Eustein Wik 31.03.1917 Dirdal
Knut Wigaard 26.10.1917 Dirdal
Otto Westerhagen 27.11.1918 Dirdal
Ragnar Wangen 16.11.1915 Dirdal
Tryggve Worgsen 23.10.1917 Dirdal
Aage Weider 10.04.1915 Dirdal
Knut Wege-Olsen 16.02.1915 Dirdal
Roger Wanden 18.12.1918 Dirdal
Haakon Zakariassen 08.12.1915 Dirdal
Odd Zakariassen 11.05.1915 Dirdal
Magne Østbø 24.01.1910 Dirdal
Ingolf Østgard 10.03.1912 Dirdal
Georg Øvern 12.02.1918 Dirdal
Ragnar Aanesrudalen 06.07.1917 Dirdal
Fritz As   (Å?) 05.06.1915 Dirdal
Edvin Aakre 10.10.1916 Dirdal
Helge Aarby 14.08.1918 Dirdal
Rangvald Aas 29.03.1912 Dirdal
Knut Aas 02.09.1914 Dirdal
Harald Aas 15.10.1915 Dirdal
Thorolf Aas 07.10.1916 Dirdal
Finn Aas 08.04.1917 Dirdal
                     Fanget i Dirdal
Wed Andersen 28.10.1905 Kvaleberget
Arne Andersen 22.12.1915 Kvaleberget
Kaare Andersen 07.01.1915 Kvaleberget
Frederik Bang 12.05.1914 Kvaleberget
Alf Bentsch 26.07.1915 Kvaleberget
Karl Berstrom 22.06.1913 Kvaleberget
Hugo Berk 14.08.1918 Kvaleberget
Gunnar Eckstrøm 19.02.1914 Kvaleberget
Øystein Eid 07.02.1918 Kvaleberget
Jack-Frank Engebretsen 05.11.1917 Kvaleberget
Per Eriksen 02.03.1918 Kvaleberget
Einar Garde 08.10.1916 Kvaleberget
Bjarne Gullbrandsen 31.12.1916 Kvaleberget
Rolf Gullbrandsen 29.05.1915 Kvaleberget
Udvar Gundersen 17.11.1915 Kvaleberget
Bjarne-Emil Grosland 01.04.1921 Kvaleberget
Joar-Olaf Halvorsen 20.09.1914 Kvaleberget
Frank Hansen 04.03.1916 Kvaleberget
Rolf Hansen 26.07.1913 Kvaleberget
Arnt Helgesen 13.08.1910 Kvaleberget
Harry Hjorth 11.06.1918 Kvaleberget
Birger Isaksen 29.10.1917 Kvaleberget
Erik-Angard Jakobsen 11.03.1917 Kvaleberget
Arne-Per Jørgensen 30.06.1914 Kvaleberget
Arne Karlsen 10.03.1915 Kvaleberget
Rolf Kristiansen 15.05.1916 Kvaleberget
Henry-Torby Kristiansen 10.05.1915 Kvaleberget
Ragnar Kristoffersen 08.03.1917 Kvaleberget
Leif Larsen 09.09.1915 Kvaleberget
Knut Liliendahl 20.11.1916 Kvaleberget
Magne-Ingolf Lode 03.04.1917 Kvaleberget
Peter-Oskar Lunde 04.06.1916 Kvaleberget
Eugen Mathisen 03.01.1915 Kvaleberget
Arnulf Nicolaisen 12.12.1914 Kvaleberget
Arne Nielsen 23.12.1913 Kvaleberget
Bernhard Nielsen 29.01.1914 Kvaleberget
Einar Nygård 03.07.1914 Kvaleberget
Norvald Reime 27.06.1915 Kvaleberget
Thorold Redland 11.05.1917 Kvaleberget
William Rommeruth 22.06.1913 Kvaleberget
Otto Skarbe 26.01.1914 Kvaleberget
Daniel Stangeland 13.11.1910 Kvaleberget
Olav Stvettin 03.03.1914 Kvaleberget
Kristian Tallaksen 21.02.1914 Kvaleberget
Thorolf Tilden 15.09.1917 Kvaleberget
Arvid Tollefsen 27.05.1918 Kvaleberget
Magnar Totguldsen 20.06.1918 Kvaleberget
Ole Vaage 01.06.1920 Kvaleberget
Harald Veen 21.05.1914 Kvaleberget
Harald Østard 04.04.1920 Kvaleberget
Kåre Øiestad 29.04.1919 Kvaleberget
Gunnar Østhagen 04.04.1917 Kvaleberget
                     Fanget i Dirdal
Olav Aarsvold 21.04.1916 Madla
Leif Andersen 30.12.1918 Madla
Alf Aakre 29.12.1917 Madla
Alf Andersen 19.07.1917 Madla
Torvald Asheim 23.08.1913 Madla
Lars Apeland 04.08.1916 Madla
Kristian Asserson 05.12.1916 Madla
Birger Bergersen 23.06.1916 Madla
Ivar Byrkjedal 23.06.1910 Madla
Tørres Borsheim 20.05.1917 Madla
Egil Boberg 12.06.1918 Madla
Peder Bollestad 23.07.1914 Madla
Welle Bjerkreim 16.11.1917 Madla
Roy Bjørnstad 22.01.1916 Madla
Karstein Bergersen 22.08.1915 Madla
Haakon Byrkjedal 29.03.1917 Madla
Ole Bjørnsen 24.11.1917 Madla
Kåre Børresen 19.03.1915 Madla
Trygve Bore 25.09.1918 Madla
John Bjørgo 23.01.1917 Madla
Arne Odvar Christoffersen 29.11.1916 Madla
Per Dahl 20.08.1918 Madla
Sigurd Dahl 16.04.1913 Madla Rogaland Sykehus
Leif Dehli 11.09.1916 Madla
Halvdan Egge 22.06.1918 Madla
Torleif Fjermestad 18.03.1915 Madla
Einar Elvik 06.06.1921 Madla
Torkel Edland 18.04.1918 Madla
Johan Espeland 13.12.1914 Madla
Paul Egeland 01.03.1914 Madla
Normann Evensen 26.03.1917 Madla
William Espeland 22.02.1908 Madla
Rolf Engebretsen 12.10.1918 Madla
Hans Forgaard 23.09.1914 Madla
Arne Folkvord 20.11.1916 Madla
Berthinius Feyling 23.02.1916 Madla
Tor Fredriksen 01.02.1915 Madla
Ragnar Fitje 15.02.1918 Madla
Per P. Folkvord 08.03.1915 Madla
Martin Fjeld 24.10.1918 Madla
Alf Frøyland 30.05.1915 Madla
Thorleif Forgård 19.11.1910 Madla
Ole Gabrielsen 28.03.1901 Madla
Anton Gimre 25.11.1917 Madla
Thorbj. Roar Gundersen 28.04.1918 Madla
Rolf Granberg 27.01.1914 Madla
Albert Gjestal 05.01.1920 Madla
Emil Gjestal 06.07.1921 Madla
Andreas Gilja 06.10.1915 Madla
Sigbjørn Hansen 18.03.1917 Madla
Mathias Håland 22.10.1912 Madla
Arne Horpestad 09.10.1915 Madla
Sigve Haugland 13.05.1911 Madla
Rangvald Haver 27.09.1918 Madla
Peder L. Håland 05.04.1916 Madla
Sverre Haugvaldstad 27.01.1917 Madla
Martin Haga 08.10.1916 Madla
Gustav Hjorth 07.03.1915 Madla
Johan Haaland 17.07.1913 Madla
Knut Håkon Hedemark 20.09.1915 Madla
Karl Hatteland 26.08.1917 Madla
Ola Botten Hansen 30.10.1917 Madla
Odd Hovland 01.05.1916 Madla
Martin Hetland 16.04.1916 Madla
Sverre Hansen 06.10.1910 Madla
Arne Hervik 22.05.1917 Madla
S. Heskestad 30.11.1916 Madla
Sverre Hogstad 01.01.1917 Madla
Trygve Holmane 30.01.1915 Madla
Leif Håland 05.03.1917 Madla
Per Hogseth 20.12.1918 Madla
Kristian Hognestad 07.12.1917 Madla
Åsulv Håland 14.03.1914 Madla
Isak Hølland 05.06.1910 Madla
Brian Immerstein 03.06.1919 Madla
Odd Ingebretsen 28.04.1919 Madla
Willy Iversen 26.03.1918 Madla
Olav Idland 13.11.1914 Madla
Karsten Idland 13.01.1895 Madla
Kaspar Idland 21.06.1918 Madla
Asbjørn Jensen 03.12.1914 Madla
Kåre Gustav Johansen 08.02.1917 Madla
Leif Jakobsen 08.07.1918 Madla
Anders Jensen 01.07.1917 Madla
Willy Johansen 23.06.1918 Madla
Rolf Herman Jopke 29.07.1918 Madla
Rolf Kielland Juel 03.05.1918 Madla
Leif Wilh. Johansen 26.04.1916 Madla
Kristian Jonassen 23.12.1909 Madla
Henry Johansen 05.03.1915 Madla
Kristoffer Kluge 08.02.1892 Madla
Anders Karlsen 24.10.1921 Madla
Alexander Kverneland 03.12.1917 Madla
Rasmus Kleppe 23.05.1915 Madla
Arthur Kyllingstad 16.01.1917 Madla
Haakon Kindervaag 09.11.1913 Madla
Ole H. Lura 06.04.1921 Madla
Ole K. Lode 14.06.1915 Madla
Ingvar Løge 15.03.1914 Madla
Kåre Larsen 09.10.1916 Madla
Alf Lomeland 14.05.1918 Madla
Håkon Larsen 03.08.1915 Madla
Johannes Lunde 23.11.1919 Madla
Sverre Larsen 18.08.1916 Madla
Emil Larsson 15.06.1920 Madla
Kristian Lima 17.10.1917 Madla
Paul Lura 04.12.1915 Madla
Kåre Laengen 10.12.1917 Madla
Alf Larsen 30.08.1902 Madla
Palmer Lea 21.08.1918 Madla
Petter Ludvigsen 28.06.1916 Madla
Ørnulf A.J. Møller Larsen 09.04.1916 Madla
Olaf Fr. Lauritzen 27.02.1915 Madla
Harald Fjulsrud Mørck 25.07.1914 Madla
Ulrik Mikkelsen 20.10.1916 Madla
Torwald Mork 28.12.1916 Madla
Sverre Myklebust 23.03.1915 Madla
Johannes Munkejord 22.01.1917 Madla
Kristian Meland 16.03.1917 Madla
Robert Nergård 21.11.1915 Madla
Hans Nilssen 30.12.1917 Madla
Per Nilsen 26.02.1915 Madla
Thor Næs 10.10.1915 Madla
John Nord-Varhaug 23.09.1917 Madla
Magnus Nilsen 30.10.1921 Madla
Lars Norland 25.04.1918 Madla
Leif Næss 28.07.1914 Madla
John Pedersen 24.12.1015 Madla
Magne Seland 07.07.1916 Madla
Karl Opsahl 12.03.1915 Madla
Trygve Ommundsen 05.03.1918 Madla
Rudolf Opsahl 10.02.1918 Madla
Bjarne Opsahl 18.04.1918 Madla
Per Sverre Oftedal 02.09.1918 Madla
Svein Ostedal 08.08.1913 Madla
Johan Ommundsen 08.10.1917 Madla
Gunnar Olsen 17.02.1918 Madla
Asbjørn Olsen 25.06.1917 Madla
Johan Oftedal 24.10.1915 Madla
Per Anker Petersen 25.12.1913 Madla
Henrik Pedersen 23.04.1917 Madla
Georg Ravndal 25.01.1921 Madla
Arnt Plesner Pedersen 10.07.1912 Madla
Jostein Ree 14.11.1917 Madla
Bjarne Rannestad 24.08.1908 Madla
Arvid Ruud 22.01.1918 Madla
Ola Ravndal 18.12.1917 Madla
Anton Ramstad 01.02.1917 Madla
Toralf Reve 30.12.1915 Madla
Karsten Rosland 09.06.1914 Madla
Kåre Solvig 02.09.1910 Madla
Wilhelm Seglem 14.04.1915 Madla
Olav Skjørestad 28.06.1918 Madla Rogaland Sykehus
Halvor Seglem 27.06.1917 Madla
Torwald Skogen 30.09.1916 Madla
Olav Julius Syversen 31.11.1916 Madla
Anfinn A. Stangeland 06.09.1919 Madla
Bjarne Skjærpe 31.07.1916 Madla
Richard Wesley Stokkeland 09.07.1915 Madla
Magnus Stangeland 20.04.1916 Madla
Arne S. Skadberg 17.03.1917 Madla
Henning Steira 09.09.1921 Madla
Walter Svensson 06.11.1915 Madla
Brynjulf Svihus 26.05.1921 Madla
John M. Sømme 18.09.1916 Madla
A. Scheie 29.11.1915 Madla
Jonas Sikveland 07.09.1915 Madla
Jonas Skjæveland 28.10.1915 Madla
Klaus Skjæveland 23.07.1917 Madla
Toralf Smedvig 15.02.1917 Madla
Arne Svela 23.06.1917 Madla
Birger Sørensen 19.01.1916 Madla
Alf Tjelte 17.05.1917 Madla
Sigvald Tøge 18.11.1916 Madla
Per P. Todnem 28.01.1918 Madla
Jens Tengesdal 23.07.1916 Madla
John Tjelta 23.03.1918 Madla
Jørgen Tjessem 17.04.1915 Madla
Torleif Tjelte 10.06.1918 Madla
Tor Torsen 31.05.1922 Madla
Svein Tjemsland 29.09.1915 Madla
Nich. Torgersen 08.12.1914 Madla
Enevald Tjensvold 24.12.1912 Madla
Per Torland 13.12.1917 Madla
Alfred Topnes 19.10.1916 Madla
Monrad Ueland 23.05.1918 Madla
Per Vikesdal 24.07.1917 Madla
Alf Voll 19.03.1918 Madla
Alf Vikeså 09.02.1916 Madla
Torleif Voll 14.03.1917 Madla
Tor Wormestrand 22.11.1917 Madla
Harry William Wolther 13.10.1918 Madla
Per Westergaard 25.11.1913 Madla
Leif Østebrød 16.10.1917 Madla
Olav Østebrød 12.05.1917 Madla
Tønnes Østebrød 08.06.1915 Madla
Kristen K. Østebrød 20.05.1915 Madla
Trygve Østlie 23.08.1916 Madla
Tønnes Årrestad 24.05.1917 Madla
Jørund Ådneram 22.04.1914 Madla
Tomas L. Aase 02.08.1914 Madla
Lars Aase 13.02.1918 Madla
                     Fanget på Sola
Ludvig Andersen 05.10.1917 Madla
Erling Andresen 23.07.1917 Madla
Reidar Andresen 11.06.1914 Madla
Henry Andersen 12.04.1917 Madla
Torleif Bergersen 08.08.1916 Madla
Trygve Berg 17.08.1916 Madla
Ole Berg 05.04.1917 Madla
Johnny Blom 01.09.1918 Madla
Ellef Båstad 04.08.1917 Madla
Leif Christoffersen 13.08.1917 Madla
Paal Dahl 03.09.1917 Madla
Harald Durban 11.10.1918 Madla
Trygve B. Egerly 13.09.1916 Madla
Kåre B. Egerly 13.09.1916 Madla
John Elton 17.07.1918 Madla
Christian Fjeld 27.01.1917 Madla
Kåre Ferm 13.07.1917 Madla
Kjell Fossum 14.12.1917 Madla
Ole Gjestvang 03.12.1916 Madla
Erik Graff Iversen 06.11.1918 Madla
Hans Grini 24.11.1918 Madla
Audun Haugen 25.08.1918 Madla
Øivind Hegsvold 21.12.1917 Madla
Ragnar Henriksen 19.01.1917 Madla
Walter Hansen 28.09.1907 Madla
Kjell Honne 14.08.1918 Madla
Erik Iwe 17.11.1917 Madla
Finn Martin Jensen 29.06.1918 Madla
Arne Johannsen 07.12.1916 Madla
Anton Johannsen 12.08.1916 Madla
Rolf Johannsen 21.10.1917 Madla
Willy Jensen 21.02.1918 Madla
Oddvar Lie 25.05.1916 Madla
Reidar Nordby 23.07.1915 Madla
Arvid Nygaard 14.11.1915 Madla
Ragnar Olsen 15.06.1917 Madla
Trygve Olsen 17.07.1917 Madla
Odd Olsen 16.12.1916 Madla
Erik Rød 27.01.1901 Madla
Rolf Syversen 12.08.1917 Madla
Olaf Sørensen 01.12.1917 Madla
Erling Stokke 14.10.1908 Madla
Åge Schøne 10.08.1918 Madla
Oddvar Thorsen 05.04.1916 Madla
Gunnar Thorstensen 12.04.1917 Madla
Leif Vik 08.06.1919 Madla
Per Westbye 01.10.1916 Madla
Ingvar Ødegaard 14.04.1916 Madla
                     Fanget i Egersund
Helge Andersen 23.11.1915 Madla
Endre Askildsen 05.05.1918 Madla
Odd Bakke 10.08.1914 Madla
Sten Christiansen 20.02.1917 Madla
Ben Cedergren 18.03.1918 Madla
Thorstein Carlsen 22.07.1917 Madla
Rolf Engebregtsen 12.03.1914 Madla
Kaare Eriksen 28.11.1915 Madla
Aksel Eriksen 25.11.1918 Madla
Einar Flod 29.01.1914 Madla
Helge Flateby 28.05.1915 Madla
Hans Gjestang 18.08.1918 Madla
Harry Hagen 23.12.1915 Madla
Heine Hansen 18.02.1917 Madla
Rolf Hagen 24.02.1918 Madla
Arne Halvorsen 05.08.1917 Madla
Åge Henriksen 24.06.1918 Madla
Øivind Holm 06.02.1917 Madla
Redmond Henriksen 15.04.1916 Madla
Birger Imislund 27.05.1918 Madla
Torgeir Johansen 17.05.1913 Madla
Karsten A. Jakobsen 06.12.1916 Madla
Arne Jensen 24.03.1914 Madla
Guttorm Jenssen 02.11.1916 Madla
Sverre Jacobsen 28.05.1915 Madla
Bjørn Kristiansen 31.01.1918 Madla
Espen Kittelsen 09.09.1901 Madla
Nils Lysnes 04.06.1915 Madla
Wilhelm Maihack 24.10.1910 Madla
Borger Magnussen 12.04.1916 Madla
Frank Olsen 04.03.1917 Madla
Åge Omholdt 18.02.1916 Madla
Jarman Pedersen 22.03.1916 Madla
Leif Pettersen 02.04.1914 Madla
Ove Petersen 24.08.1917 Madla
Arvid Paulsen 27.02.1916 Madla
Kåre Pedersen 15.03.1916 Madla
Kaare Rolen 19.04.1917 Madla
John Sand 25.05.1917 Madla
Erling Sell 01.03.1909 Madla
Kaare Sjøberg 28.08.1915 Madla
Tor Skjæveland 16.03.1919 Madla
Arne Strand 26.09.1918 Madla
Finn Thoresen 13.11.1915 Madla
Torbjørn Ulleberg 10.05.1918 Madla
Finn Visted 29.04.1920 Madla
Erling Volla 29.07.1915 Madla
Aage Westlie 14.11.1918 Madla Rogaland Sykehus
Hans Chr. Woxen 06.07.1917 Madla
Ingolf Wiik 01.07.1915 Madla
                     Fanget i Sandnes
Lugvig Vaule 04.04.1918 Madla
                     Fanget på Bjelland
Helleik Bruleite 15.12.1918 Madla
                     Fanget på Ålgård
Normann Andersen 12.03.1913 Madla
Olaf Andersen 01.05.1915 Madla
Sverre Bettum 02.05.1917 Madla
Tore Eigeskog 06.04.1918 Madla
Oddvar Ihlen Hansen 17.03.1917 Madla
Hans Hansen 22.10.1917 Madla
Hartwig Isaksen 11.01.1916 Madla
Paul Johansen 02.04.1918 Madla
Sigurd Jansen 23.03.1913 Madla
John Jakobsen 26.11.1915 Madla
Arne Karlsen 23.10.1915 Madla
Reidar Kittelsen 31.10.1915 Madla
John J. Laland 16.03.1918 Madla
Olaf Larsen 02.02.1917 Madla
Henry Løvlie 17.01.1915 Madla
Anders Magnussen 09.07.1911 Madla
Øistein Madland 17.10.1917 Madla
Christian Maudal 08.02.1918 Madla
Gunnar Hansen 28.02.1917 Madla
Didrik Nysted 11.03.1915 Madla
Steinar Oftedal 21.12.1915 Madla
Alf Olsen 13.08.1917 Madla
Erling Rønneberg 27.03.1915 Madla
Karsten Ank. K. Tinn (K=Knudsen) 25.05.1915 Madla
Gunnar M. Torgernes 19.07.1917 Madla
Erland Wahlberg 01.11.1918 Madla
                     Fanget på Figgjo
John Gjerde 02.97.1918 Madla
                     Fanget i Gjestal
Per Kydland 25.04.1911 Madla
                     Fanget i Byrkjedal
Sven Aasland 22.01.1920 Madla
Ingulf Aarrestad 14.02.1900 Madla
Einar Andreassen 06.03.1918 Madla
Hugo Aareskjold 02.07.1914 Madla
Trygve Anda 04.02.1901 Madla
Christian Aasland 04.03.1915 Madla
Arthur Andersen 19.08.1916 Madla
Øivind Austdal 21.12.1917 Madla
Endre Aarreberg 13.10.1919 Madla
Tengel Austdal 04.10.1912 Madla
Severin Bollestad 25.08.1915 Madla
John Braut 19.06.1918 Madla
Torkel Bore 15.08.1917 Madla
Arne Eliassen 10.05.1912 Madla
Kåre E. Edland 21.06.1917 Madla Rogaland Sykehus
Bertel Engstrøm 18.05.1918 Madla
Arvid Fosse 01.10.1915 Madla
Karsten Fiskebekk 28.06.1918 Madla
Per H. Folkvord 04.08.1918 Madla
Realf Gausland 14.11.1911 Madla
Martinius Gya 15.05.1916 Madla
Olav Garpestad 29.09.1914 Madla
Anders Grønsund 26.07.1915 Madla
Audun Helland 23.09.1917 Madla
Johannes Haver 15.07.1915 Madla
John Høiland 04.06.1913 Madla
Konrad Helland 05.04.1917 Madla
Henrik Haaland 05.03.1917 Madla
Joakim Halvorsen 13.03.1912 Madla
Erik Håland 29.01.1916 Madla
Hans Hegdal 21.06.1915 Madla
Johan Haugland 28.07.1915 Madla
Arne Helland 04.05.1912 Madla
Henrik Idland 13.02.1917 Madla
Willy Johannessen 26.06.1916 Madla
Malvin Johannessen 06.11.1905 Madla
Karsten Johannessen 17.01.1920 Madla
Albert Jakobsen 09.07.1918 Madla
John Jansen 13.08.1917 Madla
Endre Joa 20.06.1915 Madla
Albert Jensen 23.07.1911 Madla
Karl Karlsen 14.10.1910 Madla
Elling Kluge 12.10.1919 Madla
Torger Kydland 31.08.1916 Madla
Thor Larsen 07.02.1916 Madla
Jostein Lilleland 16.05.1919 Madla
Gerhard Lunder 26.08.1915 Madla
Jens Lilleland 19.12.1889 Madla
Sven Laksesvela 02.05.1919 Madla
Sven Lode 29.01.1913 Madla
Oddvar Lommeland 19.08.1919 Madla
Andreas Mæland 17.03.1909 Madla
Bernhard Midthun 17.04.1907 Madla
Anders Mikkelsen 14.05.1917 Madla
Per Moi 04.03.1913 Madla
Otto Nødland 05.02.1918 Madla
Arne Overøie 04.09.1917 Madla
Olav Ollestad 11.06.1914 Madla
Kaare Omdal 09.08.1918 Madla
Olav Rosnes 14.01.1912 Madla
Harald Rolfsen 02.02.1917 Madla
Karl Røyneberg 01.04.1909 Madla
Arthur Rasmussen 27.06.1918 Madla
Odd Rønning 06.05.1917 Madla
Sverre Sondresen 18.02.1910 Madla
Trygve Sørlie 27.09.1915 Madla
Bjarne Saure 19.02.1911 Madla
Olav Seim 14.08.1899 Madla
Harry Sunde 12.06.1918 Madla
Torje Sandsmark 10.10.1915 Madla
Rolf Stangeland 27.08.1920 Madla
Odd Thorsen Sviland 27.09.1921 Madla
Olav Sæstad 30.01.1918 Madla
Magnus Skadsem 06.07.1918 Madla
Lars Skjeggestad 27.06.1914 Madla
Olav Sunde 02.03.1916 Madla
Olav Stene 27.02.1917 Madla
Finn Thuv 07.09.1917 Madla
Finn Thorsen 20.12.1918 Madla
Aug. Thoring 01.10.1919 Madla
Sivert Tollefsen 19.06.1918 Madla
Tønnes Tollefsen 08.12.1918 Madla
Klaus Tengesdal 21.02.1913 Madla
Leif Thorsen 03.11.1918 Madla
Dagfinn Torsen 18.09.1917 Madla
Kaare Usken 15.01.1919 Madla
Finn Usken 14.02.1917 Madla
Rasmus Vatnamo 21.10.1917 Madla
Sigurd Vatnamo 27.10.1915 Madla
Arne Varhaug 25.07.1918 Madla
Sigurd Vagle 29.09.1917 Madla
Egil Wersland 08.02.1918 Madla
Luppo Wienenga 23.10.1916 Madla
Nils Wilhelmsen 12.03.1916 Madla
Leif Øxnevad 25.10.1918 Madla
Arnbjørn Åsland 19.02.1912 Madla
                   Fanget i Oltedal
Alf Hansen 11.01.1917 Madla
Walter Rasmussen 12.08.1915 Madla
Olai Krist. Unnerudl. 04.08.1918 Madla
Ole Øie 17.04.1914 Madla
Johan Østlie 09.09.1910 Madla
                     Fanget på Lima
Alf Andersen 06.08.1917 Madla
Oskar Engebretsen 25.05.1916 Madla
Rolf Eriksen 18.10.1918 Madla
Leif Engebretsen 29.01.1915 Madla
Ingvar Gudmundsen 14.08.1917 Madla
Knut Hagen 20.08.1918 Madla
Erling Hansen 03.12.1917 Madla
Bjarne Johnson 11.07.1915 Madla
Kaare Kristiansen 22.06.1915 Madla
Rolf Krogfoss 09.02.1918 Madla
Nils Smedsrud 26.05.1917 Madla
Ivar Thoresen 05.05.1917 Madla
Torger Thorud 05.12.1918 Madla
                     Fanget på Vikeså
Brynjulf Karlsen 04.11.1917 Madla
                     Fanget på Kluge
Aage Oftedal 09.06.1910 Madla
                     Fanget på Gilja
Reidar F. Andresen 27.06.1917 Madla
Ola Austad 13.09.1915 Madla
Birger Andersen 20.04.1915 Madla
Erik Auke 12.02.1917 Madla
Roar Aasland 28.03.1912 Madla
Edvard Amdal 12.10.1918 Madla
Arnold Anker Andersen 21.11.1916 Madla
Ingar Andresen 11.03.1915 Madla
Bertin Auestad 12.04.1917 Madla
Daniel Arnesen 12.12.1908 Madla
Magne Asheim 24.07.1916 Madla
Knut Antonsen 23.07.1916 Madla
Gunnleiv Berge 11.02.1909 Madla
Sverre Brueland 22.12.1914 Madla
Harald Bjorland 27.06.1914 Madla
Henrik Bjørn 10.09.1914 Madla
Torgeir Bolstad 06.04.1913 Madla
Sverre Ballo 26.10.1914 Madla
Viggo Bay 09.09.1818 Madla
Ole Brathetland 09.09.1917 Madla
John Berger 26.07.1916 Madla
Otto Bjorland 21.06.1914 Madla
Alf Berntsen 18.04.1915 Madla
Jens Bore 23.09.1916 Madla
Lars Bore 16.05.1914 Madla
Harry Berg 11.03.1915 Madla
Erling Bøhn 27.01.1917 Madla
Knut Berg 29.10.1917 Madla
Frank Berg 24.06.1915 Madla
Robert Christiansen 21.08.1917 Madla
Jostein Dale 03.08.1916 Madla
John Ditlefsen 02.10.1914 Madla
Åge Endresen 05.07.1911 Madla
Arne Eivindson 21.05.1911 Madla
Ådne Espeland 22.05.1917 Madla
Marton Ege 02.03.1918 Madla
Odd Fredriksen 11.01.1917 Madla
Thor Foyn 24.10.1916 Madla
Monrad Fåren 04.07.1914 Madla
Georg Gundersen 22.06.1917 Madla
Torstein E. B. Grythe 24.11.1918 Madla
Harry Grayston 28.06.1918 Madla
Harald Gårder 12.07.1918 Madla
Einar Gilje 15.04.1918 Madla
John Gahrmacher 27.07.1917 Madla
Frithjof Gottfredsen 17.11.1918 Madla
Erling Grude 11.04.1917 Madla
Eilef W. Hammers 04.09.1916 Madla
Tom Hetland 21.12.1915 Madla
Anders Hauge 28.04.1919 Madla
Kåre Hohle 05.03.1914 Madla
Reidar Hove 13.06.1914 Madla
Lars Haga 12.09.1915 Madla
Lars Hovland 18.10.1915 Madla
Johannes Håland 07.01.1916 Madla
Gunnar Haagensen 08.04.1918 Madla
Odvar Hemmingsen 02.08.1918 Madla
Edgar Hallgren 03.10.1918 Madla
Karleif Hansen 02.01.1913 Madla
Alert Hetland 04.06.1917 Madla
Kristian Helgeland 24.10.1917 Madla
Peder Haaland 01.05.1916 Madla
Sverre Th. Hermansen 04.12.1915 Madla
Torvald Haugland 16.01.1913 Madla
Olaf Hansen 25.08.1916 Madla
Kristian K. Hansson 12.11.1916 Madla
Magne Herigstad 23.11.1918 Madla
Harry Hoff 08.01.1917 Madla
Ingolf Hølland 18.10.1913 Madla
Oddvar Hansen 16.11.1915 Madla
Torgny Hauger 04.09.1914 Madla
Øistein Holmsen 04.09.1918 Madla
Thor Herigstad 10.06.1916 Madla
Harry Hansen 30.11.1917 Madla
Arthur Idland 24.02.1917 Madla
Lorang Iversen 05.02.1918 Madla
Ernst Johansen 09.04.1915 Madla
Harry Johansen 01.11.1917 Madla
Erling Jensen 04.02.1915 Madla
Trygve Olav Jonassen 26.08.1919 Madla
John Jonassen 13.04.1917 Madla
Kristen K. Johannessen 03.09.1916 Madla
Richard Johannessen 16.02.1916 Madla
Knut Johannessen 03.01.1918 Madla
Frank Johansen 18.12.1918 Madla
Knut Kristiansen 11.04.1917 Madla
Ottar Kvaalen 14.09.1914 Madla
John Knoph 19.08.1913 Madla
Thor Karlsen 02.05.1915 Madla
Alfred Karlsen 31.08.1916 Madla
Frode Kirkemo 21.04.1916 Madla
Knut Kleppe 11.02.1917 Madla
Wilhelm Kristiansen 18.01.1916 Madla
Elef Hans Knudsen 03.04.1915 Madla
Magne Kronfeldt 19.11.1915 Madla
Ingvald Kjølstad 11.11.1916 Madla
Magnus Kluge 26.09.1917 Madla
Hans Kverneland 03.04.1915 Madla
Martin Kydland 04.10.1913 Madla
Ingebrigt Karlsen 21.08.1914 Madla
Toralf Lunde 29.03.1917 Madla
Steinar Lima 07.08.1917 Madla
Arne Henrik Larsen 17.02.1915 Madla
Martin Lutsi 03.08.1918 Madla
Tønnes Lea 30.03.1917 Madla
Lorang Lund 30.05.1918 Madla
Sverre Larsen 28.04.1916 Madla
Arne Løvik 14.10.1917 Madla
Thorleif Lydersen 09.01.1916 Madla
Rolf Ljungquist 14.10.1917 Madla
Gaston Emil Larsen 22.12.1918 Madla
Eugen Larsen 15.09.1919 Madla
Edd Lea 02.01.1915 Madla
Finn Løge 13.04.1913 Madla
Aksel Løge 15.12.1917 Madla
Olav Rasmus Larsen 17.07.1916 Madla
Gabriel Larsen 13.10.1904 Madla
Jacob Melhus 01.03.1918 Madla
Tønnes Mikkelsen 24.06.1914 Madla
Fritjof Monsen 05.10.1916 Madla
Asbjørn Moli 16.10.1917 Madla
Arne Mæland 25.11.1918 Madla
Arne Nessjø 09.10.1910 Madla
Frank Nygaard 09.02.1915 Madla
Kåre Nielsen 24.06.1916 Madla
Nikolai Nilsen 19.05.1901 Madla
Odd Nilsen 12.03.1918 Madla
Nils Nilsen 05.05.1898 Madla
Telford Nodland 24.11.1917 Madla
Gottfred Nord-Varhaug 30.09.1915 Madla
Walter Nyborg 23.04.1918 Madla
Ole Hjelm Nilsen 30.09.1901 Madla
Thorleif Nevland 22.04.1914 Madla
Arnt Olsen 05.08.1915 Madla
Birger Olafsen 21.01.1917 Madla
Edvin Olsen 28.08.1916 Madla
Torger Ohnedal 08.01.1918 Madla
Sverre Olsen 11.08.1915 Madla
Reidar Olsen 08.11.1916 Madla
Reidar Olsen 12.04.1916 Madla
Willy Olsen 01.03.1914 Madla
Finn Audun Oftedal 14.09.1914 Madla
Otto Olsen 02.02.1918 Madla Rogaland Sykehus
Aage Pedersen 14.10.1918 Madla
Torgeir Rasmussen 13.05.1917 Madla
Aksel Rasmussen 04.08.1918 Madla
Harald Rovig 14.11.1917 Madla
Alf Rasmussen 17.07.1913 Madla
Toralf Rosseland 26.11.1908 Madla
Karsten Ravndal 07.07.1915 Madla
Cato Riemersma 26.05.1915 Madla
Olav Ravndal 25.05.1917 Madla
Olav Rostrup 17.09.1913 Madla
Hans Svendsen 29.07.1918 Madla
Jørgen Skog 06.09.1918 Madla
Lars Soma 19.06.1917 Madla
Bernt Svihus 22.05.1896 Madla
Roald Stormoen 29.11.1918 Madla
Arthur Skei 04.10.1915 Madla
Sverre Skjæveland 14.01.1914 Madla
Bjørn Sæther 25.02.1917 Madla
Nils Solheim 07.11.1918 Madla
Torger Stangeland 22.02.1902 Madla
Thor Stark 03.03.1917 Madla
Niels Schia 24.08.1917 Madla
Knut Sviland 09.04.1918 Madla
Anders Stokka 08.06.1914 Madla
Bjarne Svihus 06.06.1903 Madla
Marton Salte 21.02.1912 Madla
Bjarne Sporaland 06.01.1918 Madla
Tonning Stokkeland 01.09.1916 Madla
Jakob Skår 20.05.1912 Madla
Evan Smith 23.09.1914 Madla
Sven Stokkland 31.10.1915 Madla
Knut Stangeland 22.09.1917 Madla
Kristian F. Stangeland 11.04.1914 Madla
Alf Sirevåg 04.03.1917 Madla
Ivar Stokker 22.02.1916 Madla
Petter Arnold Sørlie 07.07.1914 Madla
Knut Sivertsen 26.04.1915 Madla
Halvor Skrikrud 10.10.1918 Madla
Hans Sveinsvoll 29.09.1914 Madla
Torger Svindland 06.05.1918 Madla
Arvid Sæther 30.12.1918 Madla
Odd Torvbråthen 06.01.1917 Madla
Angel Tjøtta 08.02.1914 Madla
Hans Thorsen 05.08.1917 Madla Rogaland Sykehus
Torfinn Tønnesen 25.07.1916 Madla
Hartvik Torsen 04.01.1915 Madla
Einar Tengs 08.06.1917 Madla
Kristian Tjessem 02.03.1914 Madla
Karles Tjessem 23.12.1914 Madla
Johannes O. Todnem 02.04.1911 Madla
Trygve Terland 21.07.1918 Madla
Thorvald Tengs 30.08.1914 Madla
Ordin Vasshus 28.01.1917 Madla
Sigvart Ueland 19.12.1917 Madla
Ottar Voll 29.12.1914 Madla
Bjarne Vatne 15.06.1917 Madla
Ludvig Varhaug 13.04.1915 Madla
Laurits Vetteland 04.11.1914 Madla
Erling Wold 26.01.1914 Madla
Sverre Wiig 01.02.1909 Madla
Hans Westlye 26.09.1916 Madla
Arne Woll 29.01.1915 Madla
Rolf Aakevik 11.05.1915 Madla
Egil Johan Østlie 12.06.1917 Madla
Johannes Øen 07.10.1916 Madla
Karl Økland 29.06.1918 Madla
Johan Øvestad 04.05.1913 Madla
Halvor S. Øgreid 01.07.1917 Madla
Otto Andersen 15.01.1915 Madla
Sverre Aase 07.07.1915 Madla
Harald Aass 20.06.1917 Madla
Birger Aaserud 24.04.1915 Madla
Trygve Årstad 25.09.1915 Madla
Ragnar Åse 28.10.1918 Madla