Omkomne og sårede i Rogaland i april 1940

Omkomne og sårede

Også Rogaland fikk oppleve krigens tragedier og elendighet i aprildagene, men i mindre omfang enn en kunne ha fryktet etter såpass massiv innsats og så store styrker som var engasjert på begge sider.
De tyske tapstallene er ofte blitt sterkt overdrevet både av de norske deltakere og ikke minst i krigslitteraturer som utkom de første tiårene etter krigen. Også i avisene ble det servert mye rart i mange år etter krigen. Som et eksempel fra fallskjermjegerangrepet på Sola 9. april har det blitt oppgitt 15-20 drepte og like opp til 30-40 i flere skriftlige kilder. Tyskerne rapporterte selv tre drept og fire sårede og i tillegg noen småskader som ble behandlet på stedet. De tre drepte ble tatt med tilbake til Tyskland i de tomme transportflyene samme ettermiddag og ble derfor ikke gravlagt i Norge. Et enda verre eksempel på historieforfalskning er dessverre den minneplaten som ble satt opp i Gloppedalsura så sent som i nittiårene. På den står det at to tyske bataljoner (800 soldater) rykket fram og 44 tyskere og en nordmann falt. I virkeligheten var det to reduserte kompani (ca. 2-300 soldater) på den siden og 12 tyskere som falt. Tar en med hele sørfronten ble også to drept ved Malmeibrua og seks ved Svelaodden.

For en komplett oversikt over falne tyske soldater og offiserer se Håpløs kamp

De 12 som falt i angrepet på Gloppedalsura ble allerede etter en til to dager begravet på gården Veen i Bjerkreim ikke langt fra gården som de hadde tatt til hovedkvarter og sykestue. Det ble raskt satt opp et stort hvitt kors med navnet til alle de omkomne og trekors med tak på og navn m.m. på hver enkelt grav. Gravplassen, Heldenfriedhof, som tyskerne kalte sine gravplasser for ble snart fint opparbeidet med hugget naturstein som markerte plassen og rundt hver grav og hellelagt. Gravene ble imidlertid flyttet til Eiganes allerede i 1942 til den store Heldenfriedhof som tyskerne etter hvert fikk der. Alle de tyske gravene på Eiganes ble så vinteren 1957/58 flyttet til den tyske samlegravplassen som ble anlagt på Havstein i Trondheim på den tiden.

Omkomne norske soldater

Allerede om morgenen den 9. april ved det tyske flyangrepet på jageren Æger ved Hundvåg fikk Rogaland sine første falne soldater. 8 av mannskapet ble drept i dette angrepet og 1 ble hardt såret og noen lettere.
I Gjesdalområdet omkom allerede den 10. april den første norske soldaten, Morten Finnestad, på et ekstra tragisk vis. Han kjørte inn forsyninger med lastebil til Øvre Oltedal da han ble stoppet av en norsk vaktpost og av en eller annen grunn ble han dødelig såret av et bajonettstikk og døde senere samme dag på Rogaland sykehus. Situasjonen var nok veldig nervøs og opphetet og det var advart mot spioner.

Dato Grad – Stilling Fornavn Etternavn Sted hendelse Avdeling/Hendelse
9 Fenrik David Joh. Magnus Blid Byfjorden «Æger»
9 Maskinmester Einar Arnold Eriksen Byfjorden «Æger»
9 Tj.gj. maskinist Olgar Andreas Gjertsen Byfjorden «Æger»
9 Utskr. Dekksmann Paul Konrad Pettersen Byfjorden «Æger»
9 Fenrik Sverre Ringard Byfjorden «Æger»
9 Utskr. Dekksmann Willy Normann Schau Byfjorden «Æger»
9 Utskr. Dekksmann Oskar Sten Torp Byfjorden «Æger»
9 Utskr. Maskinmann Tor Agnar Johannes Øien Byfjorden «Æger»
10 Menig Morten Finnestad Oltedal Drept av norsk vakt
17 Menig Torvald Haueland Figgjo Skutt av tysk fly
18 Menig Sverre Tonning Næss Oltesvik Flyangrep
22 Løytnant Lars Kåre Brath Dirdal Skutt
22 Menig Arne Fjelland Dirdal Flyangrep
23 Menig Georg Petterson Gloppedalsura Såret 22.04
24 Major Fredrik Oscar Brandt Dirdal Såret 22.04
25 Menig Kristian Helland Dirdal Såret 22.04

I flyangrepet på Hålandsfjellet, ovenfor Figgjo, der Torvald Haueland ble drept den 17. april ble også Bernhard Brunes truffet av en kule gjennom hodet, men overlevde utrolig nok. Han ble utskrevet fra sykehuset allerede i juni men hadde en del plager og nedsatt førlighet resten av livet.

Neste dag, den 18.april i et nytt flyangrep i Oltesvik ble menig i marinen Sverre Tonning Næss truffet i hodet og døde momentant. Han tjenestegjorde i bilavdelingen. Den 22. april falt Arne Fjelland da han sammen med en annen soldat forsøkte å avhente sprengstoff i Nedre Oltedal. Også han tjenestegjorde i bilavdelingen. Om kvelden den 22. april kom så det tyske angrepet i Dirdal av en tropp som hadde gått over fjellet og kom i kamp ved Dirdal Kapell der løytnant Lars Kåre Brath ble skutt og major Fredrik Oscar Brandt ble hardt såret. Brandt døde av skadene den 24. april.
Denne dagen ble Kristian Helland hardt såret ved et bombeangrep i Dirdal, også Georg Petterson i kampene i Gloppedalsura. Petterson døde på feltlasarettet på Gilja dagen etter og Helland på Rogaland sykehus den 25. april. Også Helland tilhørte bilavdelingen og Pettersen I.R. 2.

Sårede norske soldater innlagt på sykehus
Dato Grad – Stilling Fornavn Etternavn Sted hendelse Avdeling/Hendelse
9 Soldat Henry Storm Johannesen Byfjorden «Æger»
9 Soldat Finn Jensen Sola 4. Kompani IR 2
9 Soldat Ragnar Johannesen Sola 4. Kompani IR 2
17 Soldat Bernhard Brunes Figgjo 1. Kompani IR 8
17 Soldat Magnus Håbeth Figgjo 1. Kompani IR 8
18 Soldat David Davidsen IR 8
20 Soldat Rolf Feyling Hansen Vikeså 3. Kompani IR 8
21 Soldat Torkel Ravndal Dirdal 4. Kompani IR 8
21 Soldat Halvor Gulbrandsen Dirdal 4. Kompani IR 8
21 Soldat Magnus Vasshus Dirdal (?) 4. Kompani IR 8
22 Fenrik Olav Tungland Gilja 4. Kompani IR 8
22 Sersjant Olav Aarsvold Dirdal 4. Kompani IR 8
22 Soldat Kristian Tullin Dirdal 2. Kompani IR 8
22 Frivillig soldat Mikal Mæle Gilja Bilavdelingen
22 Rekvirert sjåfør Severin Sola Gilja Bilavdelingen
22 Soldat Freddy Walby Gloppedal 3. Kompani IR 2
22 Løytnant John Øvregård Bilavdelingen
22 Soldat Knut Midtsem Dirdal 1. Kompani IR 2
22 Soldat Arne Arnesen 3. Kompani IR 2
22 Soldat Arvid Hansen Gloppedal 3. Kompani IR 2
22 Fenrik Hans J. Haner Gloppedal 3. Kompani IR 2
22 Frivillig soldat Johan Nygård Bilavdelingen
Erik Andersgaard Bombevingen

I tillegg til disse var det en hel del med mindre sår og skader som ble forbundet og pleiet ved de provisoriske feltlasarettene som ble opprettet bl.a. på Ålgård, Oltedal og på Gilja. På Ålgård var feltlasarettet opprettet i den gamle presteboligen med 24 oppredde bårer og betjent av dr. Friestad og fire sykepassere. Det ble også opprettet et feltlasarett i ungdomshuset ved Gjesdal kirken som måtte rømmes i all hast da tyskerne rykket frem. Ved feltlasarettet på Gilja slet sanitetspersonellet veldig med flere til dels alvorlig sårede i de stadige flyangrepene og bombingen de siste dagene av felttoget. Flere ble også behandlet privat.

Omkomne sivile
Dato: Fornavn: Etternavn: Sted: Hendelse: Alder:
12.04.1940 Signe Hognestad Stavanger Skadet etter flystyrt 11.04 30 år
12.04.1940 Anton Hognestad Stavanger Drept av flystyrt 11.04
12.04.1940 Jenny Kavli Stavanger Drept av flystyrt 11.04
16.04.1940 Andreas Gilje Høyland Skutt øst av Åslandsnuten 60 år
17.04.1940 Amalie Bennetter Sola Skadet av skudd 16.04 72 år

Andreas Gilje ble først funnet etter fire dager. Han var ute å så etter noen slektninger som var kommet til gården og som hadde gått til Figgjo for å handle matvarer og ikke var kommet tilbake. Han ble skutt av to tyske soldater. Steinen der han ble funnet omtales i dag fremdeles som «Andreassteinen».

Sårede norske sivile
Dato: Fornavn: Etternavn: Sted: Hendelse:
11 Klara Olsen Storhaug Flystyrt
11 Laura Kavli Storhaug Flystyrt
11 Gabriel Sørnes Storhaug Flystyrt
17 Ragnhild Vasvåg Ålgård Kamphandlinger
17 Arne Vasvåg Ålgård Kamphandlinger

I tillegg var det nok også noen sårede både i forbindelse med bombingen av Sola og kamphandlingene i Ålgård og Dirdalsområdet.

En komplett liste over omkomne tyskere i øvrige Rogaland i april som fikk en grav finner du i Håpløs kamp

I forbindelse med kamphandlingene i Rogalandsområdet mistet tyskerne en mengde fly i aprildagene 1940. Det var både fly på vei til eller fra Sola og fly på operative oppdrag oppover vestlandskysten og Nord-Norge og mot England, og i luftkamper i nærområdet. Også mange gikk tapt i bombeangrepene på Sola. En Junker Ju-52 som tok av fra Utersen styrtet i Nordsjøen en time senere. Den hadde ombord 11 soldater fra Infanterie Regiment 193 og flymannskap og var på vei til Sola. Minst 45 fly gikk tapt og det var over 80 mann som ikke fikk en grav.

Også de allierte hadde store tap i kamphandlinger tilknyttet Rogaland. Om lag 25 fly gikk tapt og neste 90 flymannskaper omkom i tillegg til de 12 som fikk en grav her i Rogaland. Dette er også for april 1940. I tillegg til disse ble 33 av mannskapet på HMS «Suffolk» drept ved de omfattende flyangrepene på tilbaketuren etter at den angrep Sola flyplass om morgenen den 17. april. 38 av mannskapet ble også såret. Tidlig om morgenen den 10. april ble den engelske ubåten HMS «Thistle» senket med en torpedo fra den tyske ubåten U-4 utenfor Skudenes og alle 53 om bord omkom.

En liste over omkomne engelske og allierte i Rogalandsområdet i april som fikk en grav finner du i Håpløs kamp