Alarmstart – småglimt 8 (12.10.2018)

Hva foregikk egentlig på Ullandhaug under krigen?

De første tegnene på at noe spesielt var i gjære fikk sivilbefolkningen se da det ble det reist en radiostasjon oppå og ved siden av Haraldstårnet som sto der den gang. I tillegg ble det bygget et kommandobygg og en underlig mast på Lille Ullandhaug. Like foran den igjen kom det opp et lite tårn med fire små antenner på. På Limahaugen hvor jernaldergården ligger kom det noe senere også opp en stor antenneinnretning som sivilbefolkningen trodde var en radar. På vollen, der Stavanger sin vanntank for det kommunale vannverket ligger, ble det satt opp en tilsvarende installasjon som på Limahaugen. Alle disse installasjonene var biter av et avansert navigasjonssystem, det eneste av sitt slag i Norge.

Med sin besetning på nærmere 60 mann kunne installasjonene lede bombe- og rekognoseringsfly mot Skottland. Anlegget hadde betegnelsen Wotan II og var ganske unikt. Det var kun ni anlegg i hele Europa, og de åtte andre anleggene lå i Frankrike. Ordet Wotan var et tysk ord for guden Odin og var i denne sammenheng en assosiasjon til «den én-øyde guden». Det ble igjen assosiert med at flyene navigerte ut fra én navigasjonsstråle fra ett punkt. Da den britiske etterretningstjenesten oppdaget at tyskerne hadde noe på gang rundt dette systemet i Frankrike og forsket på det, dukket det plutselig opp et bilde fra Ullandhaug, som de brukte videre i analysene.
Wotan II var utviklet for å lede bombefly til et bombemål over fiendtlig territorium. Rekkevidden var 350 km fra stasjonen og prinsippet var at en Wotan II-stasjon sendte ute to tynne elektroniske stråler som bombeflyene kunne lese av med en spesiell radio i cockpit. Under planleggingen av bombeoppdraget ble retning og distanse til målet bestemt og Wotan-antennen orientert i den retningen. For å vite hvor bombene skulle slippes, dersom det var mørkt eller skyet vær, måtte de vite distansen ut langs strålen. Den distansen ble lest av på en bakkestasjon som kommuniserte med radioene i flyet.
I boken Alarmstart forklarer vi inngående utviklingen av navigasjonssystemene, jagerledesystemene og deres virkemåte. Som ellers går dette hånd i hånd med bilder og illustrasjoner.