Bind 6 – Operasjon Doomsday

Frigjøringen av Norge og Rogaland

 

Militærhistorisk Forening Rogaland MHFR er aktuell med sjette bind i serien ”Glimt fra okkupasjonen”: Operasjon Doomsday og frigjøringen av Rogaland 1945.

Nazi-tyskland har kapitulert – hva vil skje i Norge?

Over hele lander rår det forvirring, både blant de tyske soldatene og sivilbefolkningen. Hjemmestyrkene kommer frem, men vil tyskerne respektere disse paramilitære krigerne? Hvordan vil nordmenn som har tatt okkupantenes side under krigen reagere? Hva vil skje med dem? Hvor blir det av de allierte styrkene?

Planleggingen av hvordan militære- og sivile myndigheter skulle opptre under og etter frigjøringen av det tyskokkuperte Norge pågikk i en årrekke. Selv i de mørkeste timene, da tyskerne seiret på alle fronter, foregikk det planlegging av hva man skulle gjøre med tyskerne og tysk krigsmateriell når krigen var vunnet.

Til tross for omfattende planlegging visste man ikke på forhånd hvordan tyskerne i Norge kom til å opptre, og ei heller hvilke allierte styrker som kunne avsettes for å frigjøre landet.

Når tyskernes kapitulasjon var et faktum hadde mye endret seg. Planverket ble skrevet om på bare noen dager for å tilpasse situasjonen. Operasjon Doomsday var født, og snart satt britiske soldater fra 1st Airborne Division i amerikanske transportfly på vei mot Rogaland, et sted de knapt hadde hørt om. Flyplassene på Sola og Gardermoen var de to eneste innfallsportene for de første allierte styrkene som kom til Norge.

I boken Operasjon Doomsday fortelles historien om frigjøringen av Rogaland, om glede, eufori, flagg og spontane tog med lykkelige barn. Under overflaten var det derimot ikke bare glede. Politiets NS-medlemmer, frontkjempere og jenter med tysk kjæreste gikk en usikker tid i møte. Tyskerne ble satt til minerydding og politiet stod ovenfor en sivilbefolkning på randen av anarki.

Militærhistorisk forening (MHFR) er en eksklusiv forening som består av medlemmene Øistein Berge, Erik Ettrup, Odin Leirvåg, Atle Skarsten, Hjalmar Inge Sunde og Tor Ødemotland. Dette er lokalhistorikere med lang fartstid innenfor krigshistorie. Medlemmene har alle høy kompetanse innenfor en mengde forskjellige områder forbundet med 2. verdenskrig, noe som igjen gir en unik bredde i kunnskapen foreningen har tilgjengelig.

Flere av medlemmene har skrevet artikler og utgitt bøker tidligere, både på norsk og engelsk og har store private samlinger av bilder og kildemateriale. I tillegg har foreningen de siste årene samlet en stor og omfattende samling originale bilder fra Rogaland under 2. verdenskrig. Mange av bildene som er benyttet i denne boken tilhører derfor MHFR eller medlemmene individuelt. Man har som før lagt vekt på i størst mulig grad å benytte bildemateriale som ikke tidligere har vært publisert.

Alle bøkene i serien ”Glimt fra okkupasjonen” setter den lokale krigshistorien inn i en nasjonal sammenheng. Denne boken kanskje mer enn de andre.