Olaf Aurdal

Olaf Aurdal er en norsk lokalpolitiker,  utdannet som politi og jobbet ved Eigersund politistasjon.

Krig og motstand i Dalane 1940-1945 (2017)