Norske offiserer og befal i Rogaland april 1940

En enkel oversikt over offiserer og befal som deltok i kampene i Rogaland i april 1940. For IR8 er listen så og si komplett. For IR2 er den mer mangefull.

Avsnittsjefens stab
Oberst Gunnar Spørck
Kaptein O. Helling
Løytnant V. Solesvik
Fenrik Fr. J. Gjesdal
Sersjant P. Spørck (I.R.7)

Avsnittsintendanturen
Kaptein Nagel Alne
Kaptein R. Polden
Løytnant I. Auestad
Løytnant T. Tjessem
Regimentsbøssemaker C. Erstad
Fenrik Ø. Tuntland
Sersjant j. Bjørheim (Forsyningskorpset)
Sersjant E. Haaland (Forsyningskorpset)
Sersjant I. Iversen (Forsyningskorpset)
Sersjant G. B. Bowitz (Forsyningskorpset)
Sersjant T. Krøger (Forsyningskorpset)
Sersjant E. Nordaker (Forsyningskorpset)

Infanteriregiment Nr. 8

Bataljonsstab I.R.8
Major Fredrik Brandt
Løytnant P. Hovda
Løytnant K. Langeland
Løytnant L. Brath (Hærens våpentekniske korps)
Sersjant C. Idland
Sersjant L. Hovland (Forsyningskorpset)

Stabskompaniet
Kaptein S. Søndenå
Løytnant Dr. H. Søiland (Saniteten)
Løytnant Dr. O. Devold (Saniteten)
Løytnant Dr. Ø. Friestad (Saniteten)
Fenrik Dr. A. Ødegaard (Saniteten)
Løytnant O. Fjeld
Løytnant Thv. Fiskaa
Løytnant A. Olsen
Fenrik T. Tangen
Fenrik S. Waalen (I.R.5)
Sersjant H. Hervik
Sersjant K. Idsøe

Feltkompani 1/I.R.8
Kaptein O.T. Klunderud
Løytnant B. Chr. J. Wemmestad (NK)
Løytnant A. M. Stangeland (Adm.off)
Løytnant J. Egeland (Ass.Adm.Off)
Løytnant B. Skofteland (Sjef 1. tropp)
Fenrik T. Modtland (Sjef 2. tropp)
Fenrik T. Auestad (Sjef 3. tropp)
Fenrik L. Sømme (NK 2. tropp)
Fenrik J. Rystad [I.R.7] (NK 1. tropp)
Fenrik Svihus [Frivillig] (NK 3. tropp)
Sersjant S. Hogstad
Sersjant Hauge (Ammunisjonssersjant)
Sersjant Hervik (Samb.off.m)

Feltkompani 2/I.R.8
Løytnant M. Stangeland
Løytnant K. Gundersen
Løytnant H. J. Haugland
Fenrik E. Nødland
Fenrik O. Gausland
Fenrik O. Tunheim
Fenrik T. Gudmestad
Fenrik L. Vanvik
Sersjant Haaland
Sersjant Tøge
Sersjant K. Idland (Bergartilleribataljon I)
Sersjant H. Gripsrud
Sersjant E. Stensland
Sersjant S. Aanestad

Feltkompani 3/I. R. 8
Kaptein B. Øvregaard
Løytnant K. Hegland
Løytnant Th. Gjerde
Løytnant P. Line
Fenrik J. Fuglestad
Fenrik K. Gausland
Fenrik G. Byberg
Fenrik G. Skaarland
Fenrik R. Andersen
Fenrik S. Gripsrud
Sersjant A. Mæland
Sersjant H. Espeland
Sersjant T. Bore
Sanitetssersjant Seim (Forsyningskorpset)

Feltkompani 4/I.R.8
Løytnant J. Gjesdal
Løytnant G. Wersland
Fenrik A. Borsheim
Fenrik A. Birkeland
Fenrik O. Olsson
Fenrik T. Tjessem
Fenrik O. Tungland
Sersjant K. Heskestad
Sersjant W. Lund
Sersjant M. Fjeld
Sersjant T. Reve
Sersjant O. Aarsvold
Sersjant A. Larsen

Bilavdelingen
Løytnant J. Øvregaard (Forsyningskorpset)
Løytnant L. Lea (Forsyningskorpset)
Sersjant K. Kluge (Forsyningskorpset)
Sersjant R. D. Neergaard (Bergartilleribataljon II)
Sersjant Borgen Bøe (Forsyningskorpset)
Sersjant Kåre Svabøe (Forsyningskorpset)

Øvelsesavdelingen
Kaptein R. M. Stene
Løytnant T. Kluge

Avgitt fra I.R.8 til I.R.2:
Løytnant A. Gowart Olsen
Fenrik G. Scheie (Forsyningskorpset)
Fenrik J. Gripsrud (Ingeniørkorpset)
Fenrik T. Bakke
Fenrik D. Rommetvedt
Sersjant J. Dahle

Infanteriregiment Nr. 2

Bataljonssjef I/IR2 – Major Georg Lorange

Kompanisjef Stabskp I/IR2 – Kaptein Bjarne Oskar Pettersen

Kompanisjef 1.Feltkp I/IR2 – Kaptein Dehli

Kompanisjef 2.Feltkp I/IR2 – Kaptein Sverre B. Wiig

Kompanisjef 3.Feltkp I/IR2 – Kaptein Nils Houge

Kompanisjef 4.Feltkp I/IR2 – Kaptein Hans Thon